... Už jsem si myslela, že v cizině nežijí žádní čeští křesťané. Za posledních 20 let jsem ještě nepotkala ani jednoho (kromě těch, které znám ještě z domova).
   B.M. Seattle

... Uvítal bych s vděčností drobnou literaturu k rozdávání při pastoračních návštěvách. Slova evangelia nejdou do prázdna. Je radostným překvapením, že mládež plní kostely.
   J.M. CS (předáme dál).

... Dále nás zaujal článek Toxické akordy, neboť hovoří do dnešního světa mladých lidí, jejichž život nemá cíle, jak si namlouvají, nebo spíše jak jim namlouvá Satan. Máme pár negativních zkušeností se Satanisty a mluvit mezi takovými lidmi o Bohu není již práce na vinici, ale v kamenolomu.
   V.V. CS

... Vydáváte časopis zaměřený pouze na náboženské otázky a proto Vám nezbývá místo na otázky politické. V praktickém životě jsme však stále konfrontováni nejen s problémy náboženskými, ale i politickými, takže nejen ateisté marxistického typu, ale i ten, kdo věří v Boha, je nucen zaujmout určité stanovisko k pozemským problémům, t.j. být pro a nebo proti tomu co se děje kolem nás. Je-li tedy politika nedělitelnou součástí našeho pozemského života, smíme se na ní podílet, aniž bychom se protivili Bohu?
   V.S. Francie

... Když u nás jdete do kostela, dívají se na vás jako na blázna. Tedy aspoň většina lidí. Je to asi tím, že je v nich po celý život pěstován odpor a stále slyší o nesmyslnosti náboženských teorií, takže to vidí jako věc zavrženíhodnou. Jako by je vůbec nezajímalo, čemu věřili jejich otcové, dědové, pradědové ... Asi si neuvědomují, že náboženství je shromážděnou tisíciletou moudrostí lidu, že se podílelo na kulturním a společenském vývoji země, a že bylo tvůrcem a nositelem lidových tradic. Pokud já považuji návštěvy kostela seznamováním se s obřady a historií náboženství za součást kulturní výchovy člověka, která je rozhodně stejně důležitá, jako výuka Marxleninizmu, pak jsem rozhodně v menšině.
A když čtete bibli? To je ještě horší. Člověk za život nestačí přečíst tolik knih, aby byl moudrý, ale bible by měla patřit rozhodně mezi ty přečtené. Setkal jsem se s názory, že se sice může číst, ale pokud možno tajně "vždyť co si o tom lidé pomyslí, když vás uvidí s biblí?"
Já si myslím, že pokud nějaká filosifie, jako například Marxleninizmus o sobě tvrdí, že je na "nejvyšším stupni", pak by měla svou sílu čerpat právě z omylů a chyb těch názorů předchozích "špatných." Právě o těch by se mělo nejvíc učit.
... Tak mne napadá, jak se náboženství vyrovná s novými poznatky moderní vědy o vesmíru a Zemi. Zastávalo teorii "placky", ale to už obrázky z družic vyvrátily, takže skutečně chodíme "protinožně." Nevadí vám všechny znalosti přírodních, fyzikálních a dalších zákonitostí ve víře v Boha? Konec konců i Enstein byl věřící.
   J.K. Čs
Odpověď příště.