Chlubit se křížem (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal
Nemáte s Kristem nic společného! (Ga 5,1-5) Jaroslav Kernal
Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31) Jaroslav Kernal
Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20) Jaroslav Kernal
Synové a dědicové (Ga 4,1-11) Jaroslav Kernal
Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29) Jaroslav Kernal
Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal
Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal
Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal
Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal
Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal
Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal
… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal
Rychle se odvracíte! (Ga 1,6) Jaroslav Kernal
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal
Teologie Nového zákona - Galatským IV. (9) (mp3) Reggie M. Kidd
Teologie Nového zákona - Galatským III. (8) (mp3) Reggie M. Kidd
Teologie Nového zákona - Galatským II. (7) (mp3) Reggie M. Kidd
Teologie Nového zákona - Galatským I. (6) (mp3) Reggie M. Kidd