Boží hledání a záchranná služba (Jk 5,19-20) Steven Cole
Moc modlitby (Jk 5,16b-18) Steven Cole
Společenství závislé na Bohu (Jk 5,13-16a) Steven Cole
Od trpělivosti k vytrvalosti (Jk 5,10-11) Steven Cole
Správná reakce, když nám je ublíženo (Jk 5,7-9) Steven Cole
Strasti bohatství bez Boha (Jk 5,1-6) Steven Cole
Pomíjivost života (Jk 4,13-17) Steven Cole
Hřích odsuzování druhých – Jk 4,11-12 Steven Cole
Duchovní smilstvo a řešení konfliktů (Jk 4,4-6) Steven Cole
Zdroje konfliktů (Jk 4,1-3) Steven Cole
Slova moudrosti pro harmonické soužití (Jk 3,13-18) Steven Cole
Krocení zlého jazyka (Jk 3,1-12) Steven Cole
Můžeme být ospravedlněni skutky? (Jk 2,20-26) Steven Cole
Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje II. (Jk 2,14-19) Steven Cole
Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje I. (Jk 2,14-19) Steven Cole
Proč je předpojatost špatná I. (Jk 2,1-7) Steven Cole
Ryzí zbožnost a poslušnost - Jk 1,22-27 Steven Cole
Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv - Jk 1,19-21 II. Steven Cole
Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv – Jk 1,19-21 I. Steven Cole
Život v opravdové zbožnosti (Jk 1,19-27) Jaroslav Kernal
Porozumění zkouškám (Jk 1,16-18) Steven Cole
Modli se! - Jk 5,13-20 (mp3) Jaroslav Kernal
Příchod Pána je blízko - Jk 5,7-12 (mp3) Jaroslav Kernal
Pomíjivost světa - Jk 5,1-6 (mp3) Jaroslav Kernal
Pomíjivost života - Jk 4,13-17 (mp3) Jaroslav Kernal
Nesnižujte bratra! - Jk 4,11-12 (mp3) Jaroslav Kernal
Život v Boží blízkosti - Jk 4,7-10 (mp3) Jaroslav Kernal
Nepřátelství s Bohem - Jk 4,4-6 (mp3) Jaroslav Kernal
Nepřátelství s Bohem - Jk 4,4-6 (mp3) Jaroslav Kernal
Zdroje bojů v církvi - Jk 4,1-3 (mp3) Jaroslav Kernal
Jak překonat satanovy nástrahy ve zkouškách - Jk 1,16-18 Steven Cole
Pokušení - jak s ním bojovat (Jk 1,13-15) Steven Cole
Pokušení - jeho zdroj, vliv a příčiny (Jk 1,13-15) Steven Cole
Křesťanská vytrvalost II. - Jk 1,9-12 Steven Cole
Křesťanská vytrvalost I. - Jk 1,9-12 Steven Cole
Radikální přístup ke zkouškám II - Jk 1,1-4 Steven Cole
Radikální přístup ke zkouškám - Jk 1,1-4 Steven Cole
Jakub 5,7-11 - část 2 a 5,13-18 (15) (mp3) Rick Bourque
Jakub 5, 1-6 - část 2 a 5,7-11 (14) (mp3) Rick Bourque
Jakub 5, 1-6 (13) (mp3) Rick Bourque
Jakub 4, 1-10 - část 2 (12) (mp3) Rick Bourque
Jakub 4, 1-10 (11) (mp3) Rick Bourque
Jakub 3, 13-18-část 2 (10) (mp3) Rick Bourque
Jakub 3,l3-18 (9) (mp3) Rick Bourque
Jakub 2, 14-26 - část 3 (8) (mp3) Rick Bourque
Jakub 2,14-26 - část 2 (7) (mp3) Rick Bourque
Moudrost do vztahů (nejen) v církvi - Jk 3,13-18 (mp3) Jaroslav Kernal
Hořkosladká příchuť jazyka - Jk 3,9-12 (mp3) Jaroslav Kernal
Dobrý sluha, ale zlý pán - Jk 3,3-8 (mp3) Jaroslav Kernal
Nebezpečné povolání - Jk 3,1-2 (mp3) Jaroslav Kernal
Mrtvá víra živých - Jk 2,14-26 (mp3) Jaroslav Kernal
Jakub 2,14-26 (6) (mp3) Rick Bourque
Jakub 1,12-18-část 2 (5) (mp3) Rick Bourque
Jakub 1,12-18 (4) (mp3) Rick Bourque
Jakub 1,2-4-část 2 (3) (mp3) Rick Bourque
Téma a Jakub 1,2-4 (2) (mp3) Rick Bourque
Jakub - úvod (1) (mp3) Rick Bourque
Jak řešit konflikty Božím způsobem Steven Cole
Získej Boží moudrost! - Jk 1,5-8 (mp3) Jaroslav Kernal
Chudý nebo bohatý? - Jk 1,9-11 (mp3) Jaroslav Kernal
Blahoslavený, kdo vytrvá i v pokušení - Jk 1,12-18 (mp3) Jaroslav Kernal
Opravdová zbožnost - Jk 1,19-26 (mp3) Jaroslav Kernal
Víra nedělá rozdíly mezi lidmi - Jk 2,1-13 (mp3) Jaroslav Kernal
O vytrvalosti ve zkouškách - Jk 1,1-4 Jaroslav Kernal