Nikdo nebyl ve svém srdci tak laskavý, jako Ježíš – a přesto to byl právě on, kdo učil tu strašlivou pravdu, že nekající hříšníci budou navždy potrestáni v pekle.

 

Nemám rád lichotníky, kteří mluví o malém pekle a malém Bohu. Z ta­ko­vých řečí přirozeně vyplývá, že můžete žít, jak se vám zlíbí. Jestli jim budete věřit, navěky zahynete! Existuje strašlivé peklo, protože existuje absolutně svatý, pravdivý a spravedlivý Bůh.

 

Nezapomeň na to, že se můžeš smát peklu, ale nikdy se nebudeš smát v pekle.

 

Morálka tě může ochránit před vězením, ale jenom krev Ježíše Krista tě ochrání před peklem.

 

Do zahynutí vede cesta čistá i nečistá: Budeš ztracen, pokud se spolehneš na své dobré skutky, právě tak, jako když se spolehneš na své hříchy!

 

Dej si pozor na ty, kdo říkají, že peklo není, stejně jako na ty, kdo mluví o nové cestě do nebe.

 

Do pekla může být odsouzen člověk, který zná pravdu i ten, kdo ji nezná. Mám za to, že nikdo nezná pravdu lépe než ďábel, a přesto o nikom nemohu s větší jistotou říci, že bude zatracen.

 

Jestli vás vaše náboženství nevede ke svatosti, vede vás k odsouzení. Je to prostě jen pestrobarevný průvod do pekla.

 

Je lepší jít do nebe sám, než jít s celou partou do pekla.