Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal
Mohou být ti, kdo neslyšeli evangelium, spaseni? Pavel Steiger
Pravda a modlářství: Nazývejme evangelium tím, čím je David B. Garner
Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway (video) Tim Convey
Jiné evangelium Arthur W. Pink
Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal
Svatyně jako evangelizační místa. Skutečně jimi jsou? Leonarde De Chirico
Stačil kříž pro všechny? Jim Ellis
Magna charta spasení (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal
Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) Jaroslav Kernal
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal
Dílo Boží trojice ve spasení | Radek Kolařík (Zimní konference 2016) (video) Radek Kolařík
Evangelium o Kristu mocně zachraňuje (video) Paul Washer
Věříš v pravého Krista? (video) Tim Conway
Znovuzrozenismus Richard R. Ochs
Obětování Izáka (Gn 22,1-24) Jaroslav Kernal
Ale vstalť z mrtvých Kristus! (1K 15,20) Alois Adlof
Vyprázdněné evangelium, nesmyslný bůh a bezvýznamný spasitel! Don Fortner
Znovuzrození - J 3 III. (10) (mp3) Don Carson
Znovuzrození - J 3 II. (9) (mp3) Don Carson
Evangelium o Boží milosti Arthur Pink
Evangelium pro současnost nebo jiné evangelium? Pavel Borovanský
Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka II. Jaroslav Kernal
Spsení vede k šíření evangelia - 1 Te 1,8 (mp3) Daniel Adamovský
Spasení přichází skrze evangelium - 1 Te 1,6-7 (mp3) Lance Roberts
Spasení vede ke zvěstování evangelia (1 Te 1,8) (video) Daniel Adamovský
Staré dobré evangelium (mp3) Radovan Hynek
Úzká cesta (video) Paul Washer
Staré dobré evangelium Radovan Hynek
Falešné obrácení: sebevražda církve Mark Dever
Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Kalvinismus, nebo arminianismus? Greg Gibson
Bez Adama není Krista Alan Morisson
Nic jiného - jen evangelium! Juraj Potúček
Evangelium, evangelista, evangelík M. Hreško
Římanům 1,1-17 (2) (mp3) William Barcley
Cambridgeská deklarace Pavel Steiger