3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016

Hospodin se nám v Písmu zjevil jako trojjediný král veškerého stvoření. On je králem, který působí vše podle rady své dokonale moudré vůle. V tomto kázání uvidíme úžasnou nádheru Boží vůle ve spasení a jeho uskutečnění. Připomeneme si způsob, kterým se svatý Bůh před založením světa rozhodl ospravedlnit hříšníky. Budeme povzbuzeni dobrou zprávou, že spasení je plně dílem Boží trojice, kde každá osoba jednotně spolupůsobí v záchraně hříšníků, dobrou zprávou o Boží milosti a lásce kde, Otec vyvolil, Syn vykoupil a Duch Svatý zapečetil.