Jak jsme hospodařili v roce 2022

Milí čtenáři Zápasu o duši a webových stránek www.Reformace.cz!

Dovolte, abychom vám poděkovali za vaši vytrvalou modlitební i praktickou podporu vydávání časopisu Zápas o duši, která v minulém roce pomohla celé službě Spolku Reformace.cz pokračovat v činnosti. Všem, kteří v loňském roce finančně přispěli, zasíláme jako poděkování knihu autora A. Blake Whitea Úvod do teologie nové smlouvy.

Časopis je po celou dobu šířen bezplatně, a to také chceme zachovat. Naším přáním je, aby byl dostupný pro každého, kdo má zájem, bez ohledu na to, zda si jeho čtenář může dovolit časopis kupovat či nikoliv. Posláním časopisu je poskytovat biblické vyučování širokému okruhu zájemců. Ale stejně jako cokoliv jiného, i tento časopis něco stojí. V níže uvedené tabulce se můžete podívat na naše příjmy a výdaje v loňském roce.

V minulém roce také z Boží milosti byly rozšířeny řady redakční rady spolku. Přivítali jsme mezi sebou bratra Romana Klusáka, který je kazatelem církve Evangelikální baptisté Lovosice. Doufáme, že máte také užitek z facebookových stránek https://www.facebook.com/zapasodusi.cz, které po čase znovu ožily.

A nakonec radostné očekávání. S bázní se připravujeme po dvou vynechaných ročnících na konferenci. Dá-li Bůh, budeme mít opět příležitost setkat se u výkladu Božího slova a ve společenství na Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby! Podrobnosti o tématu, programu, kazatelích, době, místě konání konference i způsobu přihlášení najdete v tomto čísle Zápasu o duši.

Prosíme vás o modlitební podporu celé konference. Těšíme se na osobní setkání, která jsou vždy vřelá a k vzájemnému povzbuzení v Kristu.

Kéž nás všechny Pán vodí po jeho cestách!

hospodaření 2022