4. Co to znamená být součástí církve | 2018

Písmo volá každého křesťana, aby se zapojil do místní církve a byl její součástí. Co to ovšem prakticky znamená? Jaké závazky vznikají pro křesťana, pro místní církev a její starší? Budeme společně studovat vzájemnou vazbu příslušníka církve a místní církve. Chceme se dozvědět, proč je pro křesťana důležité nebýt mimo církev, jak sám může být přínosem církvi a čím mu církev pomáhá. Zjistíme i jak řešit konflikty, zklamaná očekávání a zranění, která vznikají ve společenství obrácených hříšníků.