5. Kristovo místo v církvi | 2017

  • ... a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (Ef 1,22–23)

Bůh dal Krista jako hlavu církvi, která je jeho tělem a jeho plností. Abychom porozuměli tomu, co to znamená, musíme nejprve pochopit, co je to církev. Dále si vysvětlíme, jak Kristus v církvi vládne (což stojí za významem slova ‚hlava’), ukážeme si, v jakém slova smyslu je církev Kristovou plností a nakonec se podíváme na praktické  důsledky toho, že církev je tělem a plností Ježíše Krista.