1. Člověk není Bůh. Proč je to důležité? | 2014

V úvodu do okruhu otázek a odpovědí, kdo je Bůh, a kdo je člověk, uvedeme důvod, proč jsme toto téma zvolili pro naši konferenci. Věříme, že všechny problémy v církvi, i v osobním životě, mají kořen v nepochopení těchto dvou základních, a ve všem zásadních, otázkách. Zdůrazníme si, proč je nutné, abychom skutečně viděli a chápali Boha jako svébytného, neomezeného, svrchovaného Stvořitele; jako nezapříčiněnou příčinu, všeho co existuje, jak v neviditelném, tak ve viditelném světě. Dále, abychom viděli a chápali člověka jako závislé, omezené stvoření, na němž, a především na jeho záchraně, chtěl Bůh ukázat svoji slávu. Cílem této konference je, aby nás zažitá znalost nekonečného rozdílu mezi Bohem a člověkem proměnila v našem každodenním křesťanském životě.