6. Vyvýšenost Krista v evangelizaci (Ko 4,2-6) | 2012

Pavel SteigerSpolečně se podíváme především na to, co je hlavním důvodem pro evangelizaci, tedy jaká má být motivace křesťanů při zvěstování evangelia.

Zejména jde o to, abychom hlásali Boží slávu celému světu v jeho tvořivé a spasitelské moci. Dále abychom se radovali z Božího vyvoleného lidu, když mocí Ducha svatého přichází k víře v Krista a konečně abychom viděli, že ti, kdo od počátku Bohu nepatří, jsou bez omluvy proto, že odmítají Krista. V závěru si pak ukážeme Bohem ustanovené prostředky ke zvěstování evangelia.