Trojjediný Bůh - Zimní konference 2016

Trojjediný Bůh

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 30. ledna 2016 v aule Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.  

Přihlásit se můžete do 23. ledna 2016 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 

Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Potěšení v Trojici od Michaela Reevese. 

Místo konference

Aula Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno  - trolejbus č. 25 (z Mendlova náměstí) a autobus č. 60 (ze zastávky Křídlovická), zastávka Univerzitní kampus. Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle obchodního centra (z pohledu od kampusu se parkoviště nachází za obchodním centrem.

Mapa: http://mapy.cz/s/msag

Kniha

Na konferenci bude představena kniha Michaela Reevese Potěšení v Trojici, kterou (pouze) přihlášení účastníci konference obdrží zdarma (jeden výtisk na rodinu).  

Oběd

Obědy je možné zakoupit v obchodním centru (které je lávkou spojeno s univerzitním kampusem), kde se nachází menza a řada restaurací.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. Za program jsou zodpovědné sestry Julie Petrecká a Iva Suchá.

 

Program konference:

Dílo Boží trojice v životě křesťana

930-940ZahájeníDaniel Adamovský (Biblický sbor křesťanů Kladno, Reformace.cz)
940-1020Důležitost učení o TrojiciPavel Steiger (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1020-1100Dílo trojjediného Boha ve stvořeníJan Suchý (Biblické společenství křesťanůPoutníkova četba)
1100-1130přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi) 
1130-1210Dílo Boží trojice ve spaseníRadek Kolařík (Bratrská jednota baptistů Kuřim)
1210-1400přestávka na oběd a na diskuzi 
1400-1440Dílo trojjediného Boha v posvěceníMarcus Denny (Biblický sbor křesťanů Kladno)
1440-1520Dílo Boží trojice v oslavení křesťanaJaroslav Kernal (Biblická církev Praha, Reformace.cz) 
1520-1550přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi) 
1550-1630Panelová diskuze k tématu konferencemoderuje Daniel Adamovský
1630-1730Závěr 

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Důležitost učení o Trojici - Pavel Steiger (zpět k programu)

V této úvodní přednášce si objasníme, proč je důležité učení o Trojici, o trojjediném Bohu. Výslovně, čtyřmi biblickými verši dokážeme, že Bůh jen jeden, zjevený ve třech odlišných Osobách. Vysvětlíme si nejdůležitější úlohy, každé Boží Osoby: Otce, Syna a Ducha svatého. 

Jádro přednášky se bude opírat o naprostou dokonalou, harmonickou, součinnost všech tří Božích Osob. Krátce představíme dokonalou součinnost trojjediného Boha ve stvoření, spasení, posvěcení a oslavení. 

Ukážeme si, jak „svobodná“ vůle padlého člověka, judaismus, Jehovovi svědci, Mezinárodní sjednocená letniční církev (UPCI), Branhamovci, Mormoni, islám a pohané různých náboženských směrů buď deformují, nebo popírají naprostý soulad činnosti trojjediného Boha. 

Na závěr si velmi krátce popíšeme, jak se biblicky definovaný trojjediný Bůh zjevuje ve stvoření: ve vesmíru, prostoru, čase, hmotě, a světle. 

Pavel Steiger 

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára spolupracují na založení nového sboru Biblická církev Praha.

 

Dílo trojjediného Boha ve stvoření  – Jan Suchý (zpět k programu)

Jak daleko jsou dnes lidé od pravdy, když žijí svůj život jen pro tuto chvíli, jakoby potěšení okamžiku zaručilo to nejlepší, co můžeme znát a tak naplnilo náš život. 

Ale ani poznání, že vše je učiněno Všemohoucím Stvořitelem nám, kromě souhlasu s Vyšším principem, nepřinese pokoj do srdce.

Teprve poznání Boha, jehož sláva se zjevuje skrze Jeho přebohatou lásku, může přinést trvalou naději, proměněnou v jistotu:

Samou podstatou evangelia je Otcova láska k Synu, Jehož Duch koná, aby Bůh byl oslaven.

  • Všechno je stvořeno skrze Krista a pro Krista. (Kol 1,16)

Nechme se zajmout slávou našeho Boha, když budeme společně nahlížet do Božího slova a jeho zprávy o stvoření trojjediným Bohem.

Jan Suchý

Starší sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti k bázni Boží a v lásce k Pánu. 

 

Dílo Boží trojice ve spasení – Radek Kolařík (zpět k programu)

Hospodin se nám v Písmu zjevil jako trojjediný král veškerého stvoření. On je králem, který působí vše podle rady své dokonale moudré vůle. V tomto kázání uvidíme úžasnou nádheru Boží vůle ve spasení a jeho uskutečnění. Připomeneme si způsob, kterým se svatý Bůh před založením světa rozhodl ospravedlnit hříšníky. Budeme povzbuzeni dobrou zprávou, že spasení je plně dílem Boží trojice, kde každá osoba jednotně spolupůsobí v záchraně hříšníků, dobrou zprávou o Boží milosti a lásce kde, Otec vyvolil, Syn vykoupil a Duch Svatý zapečetil.

Radek Kolařík

Radek Kolařík Je pastorem sboru Křesťané Kuřim. Na Českém biblickém institutu je učitelem Praktické teologie a přehledu Bible. Vystudoval Liberty University (B.S.) a European Bible Training Center v Berlíně. Radek je ženatý a má pět dětí.  

 

Dílo trojjediného Boha v posvěcení - Marcus Denny (zpět k programu)

Proč bychom měli studovat předmět, který je tak podrobný a specifický jako práce Boží trojice v posvěcení? Mohlo by to znít jako klišé, kdybychom řekli, že pouze na několik málo předmětů by se měla pozornost církve upínat více než na tento. Vždyť Otcův hlavní cíl v posvěcení je oslavit sám sebe tím, že nás připodobňuje k obrazu svého Syna skrze přebývání Ducha Svatého v nás. Ale už to samo o sobě ukazuje na naši potřebu studovat tyto veliké pravdy.

Marcus Denny

Manžel vzácné ženy Amie a otec tří krásných slečen. Pět let byl jedním z pastorů v Cornerstone Bible Church v Los Angeles. Své teologické vzdělání získal především ve svém domácím sboru ve Spokane, USA, ale také na Masters Seminary v Los Angeles. V roce 2009 byl vyslán do Čech. Je dočasným pastorem v Biblickém sboru křesťanů Kladno. Jeho touhou je pokračovat v kázání Ježíše Krista a založit další zdravé a biblické sbory v Čechách. 

 

Dílo Boží trojice v oslavení - Jaroslav Kernal (zpět k programu)

Není větší slavnější a vznešenější téma, které bychom na této konferenci mohli studovat. Už samotné pomyšlení na Boha, který je Tři-v-jednom a zároveň Jeden-ve-třech nám bere dech a způsobuje bolení hlavy. A když k tomu přidáme téma oslavení, tedy vyvrcholení všech věcí, kdy se zjeví sláva Božích synů, kterou celé stvoření toužebně vyhlíží (Ř 8,19), musí se nám nad tou nádherou zatočit hlava. 

Podíváme se na to, jak se jednotlivé osoby Boží trojice podílejí na oslavení křesťana – jak od věčnosti jednotně spolupracují na tom, že budeme před Otce přivedeni jako dokonale svatá a Duchem naplněná nevěsta Kristova.

Jaroslav Kernal  

Starší Biblické církve Praha a odpovědný redaktor Zápasu o duši. V průběhu svého univerzitního studia se stal křesťanem a dálkově vystudoval Evangelikální teologický seminář. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů, kde jedenáct let pracoval jako starší zodpovědný za kázání a vyučování. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor. V roce 2015 byl vyslán, aby založil nový sbor v Praze. Současně pracuje jako odpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou mají dvě děti.