Reformace č. 0

Milí přátelé, návštěvníci a čtenáři našich webových stránek,

na lednové konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2011 jsme oznamovali náš záměr připravit jednak nové webové stránky a spolu s nimi také nový internetový časopis - "sourozence" Zápasu o duši. Důvodů, které nás k tomu vedly, bylo hned několik:

 1. Potřeba přehlednějšího uspořádání webových stránek. Na nových stránkách vám chceme postupně nabídnout propojení obsahu časopisu s obsahem webových stránek. Teologicky zaměřené články budou řazeny do teologických kategorií - v těchto kategoriích potom najdete řadu článků k danému tématu a to jak z časopisu Zápas o duši, tak celou řadu dalších.
 2. Nutnost kontextového vyhledávání na webových stránkách. Toto vyhledávání funguje na dočasných stránkách časopisu (zod.reformace.cz), ale chceme ho rozšířit o další články, které jsou na stránkách HCJB, tak o další články, které budou – dá-li Pán přibývat na nových stránkách Reformace.cz.
 3. Pravidelná komunikace se čtenáři. Časopis Zápas o duši je čtvrtletník a to nám nedovoluje reagovat na aktuální dění jak v církvi, tak ve společnosti. Chceme i nadále trvat na vyučujícím a budujícím charakteru Zápasu o duši, ale vedle toho chceme reagovat na potřeby čtenářů, kteří chtějí znát také názory redakce na aktuální dění. Proto připravujeme internetový měsíčník Reformace, kde postupně do budoucna najdete:
  • krátkou biblickou úvahu, 
  • výkladové kázání, 
  • úvahu/komentář/zamyšlení k aktuálnímu dění v církvi nebo ve společnosti, 
  • otázky & odpovědi, 
  • link na nahrávku jednoho článku z posledního čísla časopisu ZOD, 
  • kreační nebo apologetický článek (nebo oba), 
  • akce, oznámení (ZODu, dalších křesťanských subjektů, jednotlivých sborů, …), 
  • recenze knih.
 4. Jak časopis Reformace, tak stránky Reformace.cz by měly sloužit širší informovanosti reformovaným sborům v naší zemi. Takových sborů není mnoho, ale o to více je potřeba, aby o sobě tyto sbory věděly a mohly se navzájem informovat o akcích, které pořádají.

Vítáme Vás tedy na těchto nových stránkách a doufáme, že si je oblíbíte a stanou se pro vás zdrojem duchovní potravy, povzbuzení a inspirace. Uvítáme také vaše nápady, návrhy, poznámky či jakékoliv jiné podněty, stejně tak jako články, úvahy, studie nebo kázání. 

S přáním Božího pokoje a požehnání

- Jaroslav Kernal -