Reformace č. 9

 

  • Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. (1 Pt 5,7)

Pokoj vám a milost, milí čtenáři. Dostáváte první číslo Reformace v novém roce. Připravili jsme pro vás několik článků k povzbuzení srdce a hlubšímu přemýšlení a připojujeme knihu Vlastimila Kybala, která je věnována českému reformátorovi a kazateli druhé poloviny 14. století Matějovi z Janova. 

- jk -