Obstáli by evangelisté před soudem jako hodnověrní svědkové?