Autor Poznámka Typ obsahu

Žádná inteligence není dovolena

kreacionismuscz (video) Video