Autor Poznámka Typ obsahu

1. Petrův 5,1-14 (19)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 4,10-19 (18)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 4,1-9 (17)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 3,13-22 (16)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 3,7-12 (15)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 2,21 - 3,6 (14)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 2,11-20 (13)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 2,4-10 (12)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 1,20 - 2,3 (11)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 1,10-19 (10)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 1,3-9 (9)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1. Petrův 1,1-3 (8)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Život apoštola Petra - Petr před letnicemi a po nich (7)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Život apoštola Petra - obnova Petra - veřejná (5)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Život apoštola Petra - obnova Petra - soukromá (6)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Život apoštola Petra - Petrovo zapření (Mt 26) (4)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Život apoštola Petra - Petrovo dvojí vyznání (3)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Života apoštola Petra - lekce od Petra (2)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Život apoštola Petra - obrácení a povolání (1)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským - úvod do listu (1)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 1,1-6

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 1,7

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 1,7-12

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 1,13-14

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 1,15-23

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 2,1-3

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 2,4-10

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 2,11-22

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 3,1-13

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 3,14-21

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 4,1-10

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 4,11-32

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 5,1-14

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 5,15-18

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 5,18-21

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 5,18-33

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 6,1-17

Scott Gilchrist (mp3) audio

Efezským 6,18-24

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lukášovo evangelium - úvod (1)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 1,1-4 (2)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 2 (3)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 3-4 (4)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 4 (5)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 6 (6)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 8 (7)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 9 (8)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 11 (9)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 12 (10)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 15 (11)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 16 (12)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 22,1-46 (13)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 22,54-62 (14)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 22,63-23,43 (15)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 23, 44-56 (16)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 24, 1-27 (17)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 24,27-32 (18)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 24,33-46 (19)

Scott Gilchrist (mp3) audio

Lk 24,47-53 (20)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,1-3 (1)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,4-5 (2)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,6-8 (3)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,9-2,2 (4)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,2-12 (5)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,8-13 (6)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,13-16 (7)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,17-20 (8)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 3,1-5 (9)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 3,6-13 (10)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,1-8 (11)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,4-8 (12)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,2-8 (13)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,9-12 (14)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,13-18 (15)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5, 1-3 (16)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5,4-11 (17)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5,12-15 (18)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5,16-28 (19)

Scott Gilchrist (mp3) audio