Přečetli jsme za vás

ALKOHOLISMUS MLÁDEŽE
Sekulární článek o alkoholismu vysokoškolských studentů "The University of Iowa" hledá odpověď zdali je alkoholismus zhoubný návyk nebo gentická porucha, tedy nemoc. Alkoholismus způsobuje nejen zdravotní, ale i sociální a ekonomické škody, které s kouřením stojí ročně jen v Americe víc než všechny problémy spojené s ilegálními drogami. Alkoholismus má přímý vztah k mnoha nemocemm a poruchám životně důležitých orgánů a ochromuje každý tělesný systém.

Alkohol za volantem způsobuje padesát tisíc úmrtí ročně. Obrovské množství poškozených dětí se rodí alkoholickým matkám. Protialkoholické léčení v Americe stojí víc než dvě miliardy dolarů ročně. Někteří odborníci tvrdí, že alkoholismus jako choroba je více propaganda než vědecky opodstatněná skutečnost. I když má někdo geneticky zvýšenou pravděpodobnost alkoholismu, ještě to neznamená, že se stane alkoholikem. Genetická predispozice k alkoholismu však nemá nic společného se svobodnou vůlí, protože geny a buňky nemají schopnost učinit samostatné rozhodnutí. Mnozí se dívají na alkohol jako na pozitivní vliv. Mezi jiným také věří, že jsou pod mírným vlivem alkoholu bystřejší, produktivnější a společensky atraktivnější. Zapomínají, že alkohol je sedativ. Etnický výzkum ukázal, že ne všechny rasy mají stejnou toleranci k alkoholu. Některé národy používají alkohol v každodenní životě, aniž by propadli alkoholickým násilnostem. Na druhé straně jiné etnické skupiny po požití malého množství alkoholu propadají násilnostem, vandalismu a společenským převratům.

Ze zkušenosti víme, že zvířata mají silné alkoholické sklony a vyhledávají substance, které ovlivňují mozek a náladu. Zvířata nemají vůli, avšak vůle člověka má schopnost rozhodování a sebeovládání. Naše chování, naše silné i slabé stránky neřídí ani geny ani buňky, ale rozum a svědomí, které máme od Pána Boha.

Na Západě mají výrobci alkoholu a někteří lékaři a většina léčebných ústavů zájem, aby měli co nejvíce poživatelů alkoholu, pacientů a plných lůžek. Délka pobytu pacinetů v těchto zařízeních je přímo úměrná limitu zdravotní pojistky pacienta. Alkoholik, který nemá zdravotní pojistku, je pro rehabilitační ústavy nepotřebný a pro společnost jako člověk neužitečný. Alkoholik je výstražná ukázka, jak hluboce může člověk klesnout. Málokdo si přizná, že se ve většině případů nejedná o zdravotní problém, ale peředevším o morální slabost. Ochrana proti alkoholismu, ušetření tisíců životů ročně na silnicích, obrovské ekonomické úspory a možnost jak zvýšit procento zdravých novorozenců, by měla být cílem výchovy a zákonů v každé společnosti. Pomoc je snadná a nestojí ani haléř. Je to totální abstinence. O této prevenci však chce málokdo slyšet. Většina lidí je přesvědčena, že požívání alkoholu není hřích, ale právo svobodného rozhodování. Bible je víc než jasná:

  • Komu zbude "Ach! a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zakalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase." (Př 23:29-35)

KOUŘENÍ
Každý rok zemře v průmyslových zemích světa 1,8 miliónů kuřáků. Z toho téměř polovina lidí ve věkovém rozmezí od 15-64 let, což vysoce převyšuje všechna úmrtí způsobené nehodami, vraždami a sebevraždami.

JAKOU MÁTE ŠANCI?
Sebevraždy na 100.000 obyvatel: Maďarsko 40, Sri Lanka 38.7, Finsko 27.5, bývalé Východní Německo 23.9.

Silniční nehody na 100.000 obyvatel: Nejvyšší počet má Venezuela 31.1, Portugalsko 26.3, Nový Zéland 22.8, USA 18.7, Sovětský Svaz málem dohonil Ameriku -18.3. Tento údaj neříká, že sovětští řidiči jsou lepší a sovětské vozy a silnice bezpečnější. Nejnižší počet nehod má Norsko 8, Švédsko 8.4, Británie 8.6.

NOVÝ POHLED NA LÁSKU
Demokracie a obroda byla v Číně krvavě potlačena ještě dříve než spatřila světlo světa. Čínská vláda se zájmem sleduje názory svých občanů. Před nedávnem otiskla výsledky následujícího průzkumu. Z těch, kteří se průzkumu zůčastnili, 86% souhlasí s předmanželským sexem, 69 % nemá námitky proti mimonanželským vztahům. Rozvodovost mezi Číňany se za necelých deset let víc než zdvojnásobila. V roce 1980 měla Čína 341.000 rozvodů, v roce 1990 již 800.000. Na počet obyvatel je to mnohem nižší procento než je tomu na Západě nebo ostatních zemích neoplývajících demokracií. Podle reportáže New York Times Číňané objevili novou lásku skrze zahraniční filmy a hudbu. Propašované video kazety a porno hrají svoji úlohu. Dříve o této lásce snili, dnes se stává sen skutečností. Vláda vyhlásila "Sedm příčin společenského zla": prostituce, pornografie, únosy a prodej žen a dětí, obchod s drogami a jejich požívání, hazardní hry, podovody a pověry, kriminální gangy.

CALL-GIRL
Třicetičtyřletá floridská žena se přiznala k vraždě sedmi mužů. Tato žena, "profesionální call-girl" byla za svoji osmiletou kariéru společnicí několika tisícům mužů. Na vlastní kůži poznala, že povolání call-girl není pouze společenská záležitost. Mnohokrát došlo k pokusu o znásilnění i ke znásilnění. Konečně měla všeho dost a na svoji obranu prohlásila: "Kdybych tyto muže nezastřelila, zabili nebo znásilnili by oni mě. Byla jsem jen rychlejší."

- Vybrala - kas -