Rozsévání - HCJB

Více než 65 let HCJB World Radio s Boží pomocí a požehnáním vysílá pod názvem HLAS AND křesťanské pořady do celé řady zemí. A protože rozhlasové vlny neznají hranice, nejnovější technologie umožňuje "rozsévání rozhlasových stanic" kolem světa. Satelitní technologie, elektronická komunikace a spolupráce se špičkovými odborníky otevírá stále nové možnosti a příležitosti služby v místech, kde lidé dosud neměli možnost slyšet spásnou novinu Pána Ježíše Krista.

Od roku 1985 spolupracuje HCJB s TWR a Far East Broadcasting Co. s dalšími misijními organizacemi a sbory, aby pomáhali místním křesťanům začít rozhlasovou práci. Kontakty s místními křesťany a spolupráce začíná dříve než samotné vysílání. Potom následuje dělba práce pro misijní partnery. Počátkem 90. let začal systematický průzkum možností, jak zahájit lokální vysílání v Africe, Euro-Asii a na Dálném východě. HCJB zajišťuje technické vybavení rozhlasových stanic, TWR kancelářské vybavení a FEBC je zdrojem pracovníků. Od roku 1986 HCJB instalovalo sedm 100 kw krátkovlnných vysílačů, 56 FM vysílačů, 50 nahrávacích studií a 14 satelitních automatizovaných systémů.

V dubnu letošního roku se konala Třetí rozhlasová konference HCJB Euro-asijského regionu v polské Wisłe. Léta mravenčí práce přinesla velmi povzbuzující výsledky.

Na konferenci se sjelo více než šedesát vedoucích pracovníků nově vzniklých křesťanských rozhlasových stanic z nejrůznějších konců bývalého Sovětského svazu, Rumunska, Polska a nás. Bylo úžasné vyslechnout jednotlivá svědectví, jak byly jednotlivé stanice zakládány v místech, kde to bylo z lidského hlediska nemožné. V řadě míst, díky rozhlasovému vysílání, vznikají biblické skupinky a bylo ustaveno několik nových sborů.

V Estonsku vznikla síť tří rozhlasových stanic a dva zesilovače pokrývají 90 % území. Vysílají 24 hodin sedm dnů v týdnu.

V Litvě se vysílá čtyři roky. Anténa je instalována na 240 metrů vysoké věži postavené komunisty a vysílá se na frekvencích, které byly přiděleny Rudé armádě. Dnes pracuje v Rize 16 zaměstnanců na plný úvazek, na přípravě pořadů se podílí 40 kazatelů různých církví a plynulý chod doplňuje padesátka dobrovolníků.

Vysílání na středních vlnách z Petrohradu a Moskvy mohou poslouchat miliony posluchačů. Že jich není málo, svědčí skutečnost, že měsíční vysílání, které stojí 10 tisíc dolarů, uhradí posluchači dobrovolnými dary v maličkých částkách sami.

Prostřednictvím vybavení nahrávacího studia HCJB jsou připravovány křesťanské rozhlasové pořady v Gruzii. Tam ztěžuje život věřícím i nevěřícím občanská válka. Ve Tbilisi žije 250 tisíc uprchlíků a míra nezaměstnanosti dosáhla 80 %. Během krátké doby k třinácti původním sborům přibylo 32 nově ustavených sborů a dalších 15 jich je v procesu organizace.

Sibiř, Magadan - 3. listopadu 1997 získali křesťané povolení k vysílání. Zatím vysílají 14 hodin denně sedm dnů v týdnu.

V Rumunsku vysílá celá síť křesťanských vysílačů. Obdobné přípravy probíhají v Polsku. Tam samotná vláda oslovila producenty křesťanské hudby s nabídkou sítě rozhlasových frekvencí bývalých soukromých stanic, které finančně neobstály v komerční rozhlasové konkurenci. V současné době polští křesťané jednají o možnostech spolupráce se soukromými stanicemi na Těšínsku.

Na začátku většiny rozhlasového vysílání bylo jen několik minutových vstupů, patnáctiminutové pořady a blok křesťanské hudby. Dnes vysílají celodenně a některé připravují až 64 různých programů. K nejposlouchanějším pořadům patří večery modliteb. Posluchači mají možnost během dne volat do studia své potřeby. Mezi nejčastější prosby patří modlitby týkající se zdraví. Na druhém místě jsou modlitby za spásu bližních. Jedna rozhlasová stanice přijímá ročně více než 4 000 modlitebních požadavků. Co je zajímavé, je skutečnost, že jen jeden z deseti posluchačů využívá modlitby k vyslovení poděkování.

Mezi neobvyklé pořady patří večerní vysílání pro vězně, kdy rodiny a děti uvězněných mohou prostřednictvím rozhlasu a telefonního kontaktu předávat osobní zprávy z domova.

Dramatizace Nového zákona pro euro-asijský kontinent zdárně pokračuje. Během příštích pěti let má být ve spolupráci s Christian Media Asociates Ukrajiny zdramatizovaný Nový zákon rozšířen o dalších 15 jazyků. Doposud je zdramatizován v 66 jazycích. V současné době se připravuje slovenská dramatizace. Česká verze zatím nepokročila z důvodů autorských práv Biblické společnosti.

Členské země HCJB INTERNATIONAL MEDIA GROUP jsou: Anglie, Austrálie, Jižní Afrika, Brazílie, Burkina Faso, Česká republika, Ekvádor, Estonsko, Gruzie, Japonsko, Kanada, Kongo, Lotyšsko, Malagasy, Makedonie, Malawi, Mali, Mikronésie, Moldávie, Německo, Nový Zéland, Panama, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Togo, Ukrajina a USA.

Všude tam, kde církve projeví dostatek organizačních schopností jednat s místními úřady, kdo se nebojí začít něco nového, má možnost ve spolupráci se zkušenými pracovníky HCJB World Radia a misijního programu "rozsévání rozhlasových stanic" stát na počátku křesťanského vysílání ve své zemi.

Osobní iniciativa a dobře připravené projekty, konkrétní plány zajímají nejen nás, ale i americké sbory, které se stávají partnery zakladatelů nových rozhlasových stanic.

Ze zkušeností s vysíláním pořadu "Na křesťanské vlně Plzně" prostřednictvím regionálního vysílání Českého rozhlasu Plzeň vidíme, že situace zraje pomalu i u nás. Dlouholetá redakční spolupráce HCJB a TWR je toho příkladem. Životaschopnost křesťanského vysílání potvrzuje poslechovost rádia PROGLAS na Moravě. Rádi bychom vyzvali a povzbudili každého, kdo má zájem o rozhlasovou práci, aby tento dar aktivně rozvíjel.

Během konference jsme si znovu uvědomili, že modlitby křesťanů, mezidenominační spolupráce, víra, připravenost a houževnatost obohacují místní sbory a přinášejí nečekané možnosti.

HCJB Evropská konference

Začátkem června se sjelo 32 mezinárodních zástupců HCJB v Říčanech u Prahy na výroční evropskou konferenci. Tentokrát přijeli misionáři z Anglie, Holandska, Makedonie, Německa, Nového Zélandu, Skotska, Švédska, Švýcarska, Španělska, Ukrajiny a Spojených států. Mezinárodní spolupráce má dlouholetou tradici. Pro nás, tedy HCJB World Radio České Republiky, to byla již 5. konference. Z toho se dvě konaly v České Republice, dvě v Německu a jedna ve Švédsku. Příští se má konat v Anglii.

Během konference jsme mohli slyšet zajímavé zprávy z nejrůznějších poboček HCJB a pracovišť. Vznikají nová studia, jednotlivé kanceláře nejen representují HCJB misii, ale také připravují jednotlivé zájemce o nové poslání. Znovu jsme mohli vidět a slyšet úžasné zprávy z misijního světa. Rodina spolupracovníků a representantů HCJB WORLD RADIA roste. Projekty, které byly před několika lety v plenkách, jsou životaschopné a přinášejí první ovoce.

Po dlouholetých modlitbách mohli němečtí spolupracovníci HCJB oznámit celou řadu povzbudivých výsledků. V Německu jsou připraveny 3 manželské páry s rodinami pro práci v Ekvádoru. Prvním z nich je berlínský chirurg a jeho manželka je dětská lékařka, druhý je inženýr a třetí kazatel. Všechny tři profese jsou vždy potřebné a žádané. Během minulého roku odjelo z Německa do Ekvádoru 12 tzv. working visitoros (dobrovolníci), to jsou ti křesťané, kteří nastoupí do misijní služby krátkodobě - někdy během své dovolené, jiní si vezmou neplacené volno. Většinou se jedná o jeden až tři měsíce dlouhé pobyty. Křesťané, kteří jsou již v penzi, mohou své služby prodloužit na delší nebo neurčitou dobu. MUDr. Ulrich Sasse nám připomněl, že smrt stojí vždy při nás a cestuje s námi, ať se nacházíme kdekoliv. Sám měl nehodu, když projížděl v šeru rakouského tunelu na kole. Upadl i s kolem do vozovky a jen o vlas unikl jisté smrti - mohl být přejet projíždějícími vozidly. Budiž i nám tato zkušenost vědomím obrovské Boží milosti už jen za to, že každý den bezpečně přejdeme přes ulici.

Příkladná je spolupráce Holandské kanceláře HCJB a TWR. Na konferenci předali zástupcům z Makedonie finanční příspěvek na kancelářské vybavení.

Ve Španělsku jsou misionáři vystaveni neustálému tlaku a nebezpečí. Během konference jsme dostali zprávu o zatčení vlastníka jachty, který v minulých letech rozdal v přístavech severní Afriky a Španělska na 400 tisíc kusů křesťanské literatury. Ze Španělska jsou vysílány křesťanské pořady do Maroka, Alžíru, Tunisu a dalších zemí v arabštině.

Bez spolupráce jednotlivců, sborů a misijních společností by dnešní práce byla nemožná.

-kas-