Název Autor Poznámka Zápas o dušiseřadit sestupně Reformace
Reformace č. 43 redakce Reformace č. 43
Smlouvy ve Starém zákoně (2) Richard L. Pratt (mp3)
Efezským 4,11-32 Scott Gilchrist (mp3)
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
Skutky 9,17-10,23 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Falešné obrácení: sebevražda církve Mark Dever Reformace č. 6
Modlitba - nejzanedbávanější povinnost John Charles Ryle Reformace č. 71
Římanům 1,1-17 (2) William Barcley (mp3)
Motivace pro nový rok Paul Tautges Reformace č. 32
Oběť smíření - úvod (17) Don Carson (mp3)
Kdo je Bůh (2) Pavel Steiger
Genesis 19 (12) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským III. (8) Reggie M. Kidd (mp3)
Zápas o duši č. 118
Jakub 4, 1-10 (11) Rick Bourque (mp3)
3. Zákon & milost | 2019 Jaroslav Kernal (mp3)
Lk 3-4 (4) Scott Gilchrist (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 III. (08) Meic Pearse (mp3)
Lk 6 (6) Scott Gilchrist (mp3)
Král objeven a hned ohrožen (Mt 2,1-23) Charles Haddon Spurgeon Reformace č. 42
Výzva k duchovnímu rozlišování 1 - Nebezpečné doktríny Justin Peters (video)
Církev (25) Alois Adlof
Jan 6,1-58 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Jistě to byl syn Boží (Mk 15,37-39) Alois Adlof Reformace č. 35
Přednášky z ETS Praha
Jákob je podveden (Gn 29,1-29) Jaroslav Kernal Reformace č. 69
Reformace v Anglii, Jan Kalvín - 1. část (20) Donald Fortson (mp3)
Spasení je zadarmo Charles Haddon Spurgeon Reformace č. 50
Vzhůru k nebesům (7) Elizabeth Prentissová Reformace č. 30
Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka II. Jaroslav Kernal Reformace č. 17
Velikonoce - Vzkříšení PJK (2) Pavel Steiger
1. Petrův 3,7-12 (15) Scott Gilchrist (mp3)
Od jednoho Antikrista k druhému Scott Meadows Reformace č. 11
Učení o Kristu - Kristovo Božství Richard C. Gamble (mp3)
Přehled řecké filozofie I. (4) Michael Payne (mp3)
Reformace č. 6 Jaroslav Kernal Reformace č. 6
Reformace č. 60
Abychom vydrželi, uvažujme o Ježíši (Žd 3,1-6) Steven Cole Reformace č. 40
Římanům 3,27-4,25 (6) William Barcley (mp3)
Hlubší uzdravení (Joni Eareckson-Tada) Joni Eareckson-Tada Reformace č. 24
Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31) Steven Cole Reformace č. 73
Co je tajemstvím pro Vaši dobrou fyzičku? John Blanchard (video)
Zimní konference 2015 - sestřih (NKZ Bratislava) redakce (video)
Učení o trojici (5) Frank A. James III (mp3)
Reformace č. 21
Zápas o duši č. 143
Nebral Boží slovo vážně Jaroslav Kernal Reformace č. 1
1 Te 1,6-8 (3) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace č. 49
Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje I. (Jk 2,14-19) Steven Cole Reformace č. 15
Reformace č. 43
Smlouvy ve Starém zákoně (1) Richard L. Pratt (mp3)
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal
Skutky 8,1-9,16 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Pokušení - jeho zdroj, vliv a příčiny (Jk 1,13-15) Steven Cole Reformace č. 6
Reformace č. 71 redakce Reformace č. 71
Reformace č. 32
Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16) Don Carson (mp3)
Kdo je Bůh (1) Pavel Steiger
Zápas o duši č. 131
Genesis 15-18 (11) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským II. (7) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 3, 13-18-část 2 (10) Rick Bourque (mp3)
2. Proč potřebujeme milost | 2019 Pavel Steiger (mp3)
Lk 2 (3) Scott Gilchrist (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 II. (07) Meic Pearse (mp3)
Reformace č. 42 redakce Reformace č. 42
Jan 3,8-4,7 (6) Ronnie Stevens (mp3)
Začátky svobodné reformované církve ve Strměchách Alois Adlof
Večeře Páně (24) Alois Adlof
Jan 4,27-5,47 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Malý bůh velkého Člověka Jaroslav Kernal Reformace č. 35
6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014 Jaroslav Kernal (mp3)
Nejvyšší vrcholek víry (Žd 11,17-19; Gn 22,1-18) Steven Cole Reformace č. 69
Anabaptisté (19) Donald Fortson (mp3)
Nová milost a zaslíbení (Gn 13,5-18) Jaroslav Kernal Reformace č. 50
Týraní pastoři (5) Todd Pruitt Reformace č. 30
Fyzické narození – duchovní narození John Samson Reformace č. 17
Velikonoce - Vzkříšení PJK (1) Pavel Steiger
1. Petrův 2,21 - 3,6 (14) Scott Gilchrist (mp3)
Když bůh spí... Jaroslav Kernal Reformace č. 11
Učení o Kristu - Kristova osoba Richard C. Gamble (mp3)
Svědectví o Kristu (J 3,11-12) Arthur Pink Reformace č. 40
Epocha bohů (3) Michael Payne (mp3)
Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) III. Jaroslav Kernal Reformace č. 40
Stvoření - Šest dní I. (3) Hector Morrison (mp3)
Problematika cessationismu (Tom Pennington) Tom Pennington Reformace č. 24
Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12) Jaroslav Kernal Reformace č. 73
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? Todd Dick (video)
Vzhůru k nebesům (10) Elizabeth Prentissová Reformace č. 33
Křest, Večeře Páně a pronásledování (3) Donald Fortson (mp3)
Člověk není Bůh - Zimní konference 2014
Reformace č. 0 redakce Reformace č. 0
1 Te 1,4-5 (2) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace č. 48
Otroctví hříchu 3 Jan Kalvín Reformace č. 15
Zimní konference 2016
Boží království ve Starém zákoně (16) Richard L. Pratt (mp3)
Efezským 4,1-10 Scott Gilchrist (mp3)
Stálá reformace církve (2Pa 34) Daniel Adamovský (video)
Skutky 6,4-7,60 (6) Ronnie Stevens (mp3)
Národe český! Arthur Clark Reformace č. 6
Oslavení: Připodobněni Kristu kvůli nadřazenosti Krista (Ř 8,28-30) John Piper
Reformace č. 32 redakce Reformace č. 32
Duch v Janových spisech - J 14-16 II. (15) Don Carson (mp3)
Jako za dnů Noe Primas
Zimní konference 2017
Genesis 14-15 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským I. (6) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 3,l3-18 (9) Rick Bourque (mp3)
1. Co je to milost? | 2019 Marcus Denny (mp3)
Lk 1,1-4 (2) Scott Gilchrist (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 I. (06) Meic Pearse (mp3)
Reformace č. 42
Jan 2,13-3,8 (5) Ronnie Stevens (mp3)
Vzhůru k nebesům (2) Elizabeth Prentissová Reformace č. 25
PF 2013
Jan 4,1-26 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Reformace č. 35
5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014 Radek Kolařík (mp3)
K čemu vede podřízenost Jaroslav Kernal Reformace č. 69
Martin Luther - 3. část, Ulrich Zwingli (18) Donald Fortson (mp3)
Kotva pro vaši duši (Žd 6,13-20) Steven Cole Reformace č. 50
Prozřetelnost je pozoruhodná (Phil Johnson) Phil Johnson Reformace č. 30
Reformace č. 17 redakce Reformace č. 17
Ježíšovo panenské početí (4) Pavel Steiger
1. Petrův 2,11-20 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Přebohatá svrchovaná milost James Smith Reformace č. 11
Učení o Kristu - Kristova osoba Richard C. Gamble (mp3)
Znamení skonání věků (Mt 24,3-14) Charles Haddon Spurgeon Reformace č. 40
Čtyři epochy filozofie (2) Michael Payne (mp3)
Reformace č. 5 Jaroslav Kernal Reformace č. 5
Stvoření II. (2) Hector Morrison (mp3)
Cesta k reformaci (1. část) Brandon Lucas Reformace č. 33
Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista? Jaroslav Kernal Reformace č. 24
Kristovo odpočinutí Arthur W. Pink Reformace č. 73
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? John Blanchard (video)
Umění aplikace textu v kázání Jeramie Rinne Reformace č. 33
Bible v proměnách času Klára Steigerová
PF 2014
Reformace č. 1 redakce Reformace č. 1
1 Te 1,1-3 (1) Scott Gilchrist (mp3)
Vzhůru k nebesům (24) Elizabeth Prentissová Reformace č. 48
Boží soudy Jaroslav Kernal Reformace č. 15
Dílo Boží trojice v životě křesťana - Zimní konference 2016
Boží království ve Starém zákoně (15) Richard L. Pratt (mp3)
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
Skutky 4,12-6,3 (5) Ronnie Stevens (mp3)
Reformace č. 6
Pastorální zamyšlení nad doktrínou týkající se vyvolení (Ř 11,5-7) John Piper

Stránky