Nepřehlédněte

Geoff Volker

Setkání nad tématem 2024

V sobotu 18. května 2024 proběhlo v Ústí nad Labem ve sboru Biblického společenství křesťanů další setkání nad vybraným tématem Písma. Tentokrát s názvem: Musíte se znovu narodit! Zde si můžete poslechnout nahrávky výkladů od bratra Geoffa Volkera.

Zápas o duši

Boží slovo je vše, co potřebujeme

Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; od dětství přece znáš svatá Písma, jež…

Cílem biblického poradenství je Boží sláva (1. část)

V sérii kázání o eschatologii jsem kázal na téma druhého Ježíšova příchodu z 1. Tesalonickým 4,13–18. Díky slovům, jimiž Pavel…

Je křesťanské svědomí spolehlivý průvodce?

Sháněl mě Robert, protože mi chtěl oznámit, že opouští Růženku. 33 let byli manželé, ale přišel čas, aby se jejich cesty rozdělily. Proč?

Říká Bible, že se člověk jako homosexuál už rodí?

Jak Bible reaguje na názor, že se lidé jako gayové už rodí?

Svobodný stav v nové smlouvě

Jak zapadá svobodný člověk do Bible, kde se hojnost požehnání točí kolem úrodnosti, plodnosti a rodiny? Odpověď najdeme, když se vydáme po stopách…

Biblická moudrost a píle v práci

Charakteristiky moudrého pracovníka

Moudrý pracovník poctivě pracuje (Př 6,6)

Jan Amos Komenský, životní cesta

Lidé si Jana Amose Komenského (1592–1670) spojují především s jeho pedagogickou činností, mnohdy však…

Reformační proměna pojetí pokání

Reformační proměnu pokání bychom mohli označit za cestu, která obrací pozornost od svátosti pokání k samotnému Kristu.

Teologie

Reformace

Klamavost hříchu

Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i…

Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)

Jákob chtěl Boží požehnání vždy získat svou vlastní cestou, svým vlastním způsobem, svými vlastními prostředky, ale Bůh ho chtěl naučit to, že Jeho požehnání přichází jenom a jedině skrze hluboký osobní vztah s Ježíšem Kristem. 

Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)

Bůh vírou přemáhá naše mocné nepřátele a vírou obrací beznadějné hříšníky. Víra není nějaká magická moc. Víra nás spojuje s neviditelným Bohem, který svým slovem přivedl k bytí celý vesmír. 

Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)

Milost, o které mluvíme, je aktivní milostí. Není nějak pasivní v tom smyslu, že by Bůh čekal, až tuto milost někdo použije, a v tomto smyslu by to byla milost, která je nabízená všem lidem.

Kristovo odpočinutí

Kdyby probuzené, usvědčené a rozrušené duše přijaly za vlastní plnou útěchu toho požehnaného pozvání a uposlechly jeho podmínky, jejich nářky by skončily. Avšak přetrvávající neznalost, vliv nevíry a opozice ze strany satana jim brání. 

Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti

Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale někteří jsou mnohem rychlejší než ostatní.