Reformace č. 13

  • Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. (Kol 3,16)

Studujte Písmo. Je to záznam Boží vůle. Buďte člověkem Písma, vskutku ‚biblickým‘ křesťanem. Pátrejte v Písmu jako po zlaté žíle. Tato požehaná kniha naplní vaši mysl poznáním a vaše srdce milostí! (Thomas Watson)