Fyzické narození – duchovní narození

 

Fyzické narození

Otázka: Jakou roli jste hráli při svém fyzickém narození?

Odpověď: Žádnou!

Ptal se vás na to někdo? Dávali jste svůj souhlas k tomu, že budete moci žít? Vybrali jste si své rodiče, sociální postavení, pohlaví nebo zemi?

Ne, nic takového. Vaši rodiče rozhodli (a šlo pouze o jejich rozhodnutí) o vašem narození.

Duchovní narození

Otázka: Odkud pochází nové narození?

Apoštol Jan vypočítává tři faktory, které za novým narozením rozhodně nebyly:

Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. (J 1,12-13)

1. Nebylo to z krve (není to kvůli rodičům).

2. Nebylo to z vůle těla.

3. Nebylo to z lidské vůle.

Otázka: Kdo tedy stojí za novým narozením?

Odpověď: Bůh!

Udělal to Bůh! Nové narození je dílem samotného Boha, je cele z Boží milosti.

Z blogu Johna Samsona Effectual Grace