Pozvánka na akce

Dostatečnost Písma ve službě - první ročník Pastorální konference 

Téma prvního ročníku Pastorální konference zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista.

Speciální host: - apologet, autor, učitel a kazatel - Dr. John Blanchard bude mluvit na téma:
"Věří Bůh v ateisty?" a také o své knize "Poznej skutečného Ježíše".

Kdy: 11.-12. května 2012

Kde: DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI, Tovačovského 2828

Další informace a přihlášky najdete na stránkách Pastorální konference.

 

Biblické poradenství do mezigeneračních vztahů v rodině a církvi

Letní kurz, Křivoklát, 11.-14. července.2012 (středa odpoledne až sobota odpoledne)

Tento kurz je studijní a rekreační příležitostí pro svobodné, manželské páry nebo celou rodinu v nádherné přírodě Křivoklátska. V rámci kurzu proběhne 25 vyučovacích hodin, na kterých budeme hovořit o aplikaci biblických principů a metod při poradenství do vztahů mezi generacemi v rodině i církvi. Během přednášek bude zajištěn zvláštní program pro děti (2-12 let). Odpoledne je možnost podnikat výlety do krásné přírody.

Zveme všechny, kteří chtějí laskavě a moudře sloužit lidem při poradenství Božím slovem. Při tomto kurzu bude možné pozorovat modelové poradenské rozhovory a rozvíjet své vlastní poradenské schopnosti.

Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.