Reformace č. 31

...slovu tvých rtů věren... (Ž 17,4)

Je velkou úlevou v pokušeních, máme-li po ruce Slovo. Slovo Boží je nazváno „mečem ducha“ (Ef 6,17). Není nad tuto zbraň, máme-li ji v duchovním boji. Ti, kdo se ubírají na neznámé místo v době nebezpečí, neměli by vykročit bez tohoto meče. Jsme-li v nebezpečí, stačí, uchopíme-li meč Ducha. Čím lépe ovládáme Písmo, tím máme větší výhodu v zápasech s pokušením. Když ďábel zaútočil na Krista, ten měl pro něj připravené Písmo a tak ho přemohl. Máme-li Slovo skryté v srdci a používáme-li ho neustále, dveře našeho srdce jsou před satanem uzavřeny a nemůže se do srdce dostat. „Napsal jsem vám, že jste silní.“ V čem že spočívá ona síla? „Slovo Boží ve vás zůstává a zvítězili jste nad zlým“ (1J 2,14). Jaká to výhoda, máme-li Slovo nejen při sobě, ale v sobě, vryté v srdci. Je-li ono s námi, tu jsme nejschopnější odolat útokům satana. Dříve než člověk může být sveden k hříchu, musí na Slovo zapomenout, nebo přestat je milovat.

(Thomas Manton, 1620-1677)