Osm znaků falešného učení

1. Někteří falešní učitelé jsou plni nepopiratelné horlivosti – jejich „opravdovost“ vede některé lidi k přesvědčení, že jejich učení musí být pravdivé.

2. Další jsou velmi učení a mají teologické vzdělání – mnozí si myslí, že musí být bezpečné poslouchat tak chytré a inteligentní muže.

3. Dnes chtějí lidé myslet svobodně a nezávisle – a mnozí rádi dokazují svůj nezávislý úsudek tím, věří nejnovějším myšlenkám, které však nejsou ničím jiným než novinkami.

4. Většina lidí touží po tom, aby byli slušní, milí a otevření – mnozí se proto stydí o někom prohlásit, že by se mohl mýlit nebo že je falešný učitel.

5. Moderní falešní učitelé vždy přinášejí nějaké polopravdy – používají biblická slova a fráze, ale nepoužívají je v jejich biblickém významu.

6. Také je široce rozšířená touha po senzačním a zábavném uctívání – lidé nechtějí trpělivě čekat na mnohem hlubší a neviditelnou práci Boží v srdci člověka.

7. Z přirozené pověrčivosti jsou lidé ochotní věřit každému, kdo mluví chytře, laskavě a upřímně a zapomínají, že satan se často vydává za anděla světla (2K 11,14).

8. Mezi vyznávajícími křesťany je velice rozšířený následující druh ignorantství – věří každému heretikovi, který mluví dobře, a kdokoliv by o něm pochyboval, je označen jako úzkoprsý a nemilosrdný.

Všechno toto jsou zvláštní znaky naší doby. Vyzývám každého čestného a pozorného člověka, aby je popřel. Tyto trendy vedou k tomu, že útoky falešného učení budou mnohem nebezpečnější a bude stále důležitější říkat otevřeně: „Nenechte se unášet závanem kdejakého učení!“