Reformace č. 7

 

Poslední říjnový den si mnozí křesťané připomínají den reformace. Je to u příležitosti výročí přibití 95 tezí na dveře Vitemberského farního kostela Martinem Lutherem. 

Proto se v tomto čísle Reformace trošku věnujeme těmto událostem, reformaci církve jako takové a tím, jak můžeme reformovat současnou církev. Je to vůbec možné? Boží slovo nás povzbuzuje:

  • Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. (Ef 3,20-21)

Někdy si možná pod tlakem okolností a zpráv, které se na nás hrnou, připadáme ztraceni a zapomenuti Bohem v bezbožné zemi, v bezbožné době. Ale Bůh je s námi (Immanuel)! Křesťané, pozvedněme své hlavy a hledejme toho, který má moc rozehřát naše vychladlá srdce, zapálit naší studenou lásku k Pánu a Jeho slovu, a proměnit naše životy. Toto je totiž jediné místo, kde začíná skutečná reformace. Bez této proměny, bez této reformace, není žádná jiná možná. Jakákoliv jiná bude jenom kosmetickým nátěrem, obílením hrobů. A před takovým jednáním nás varuje sám Pán. 

Pokoj vám a milost. 

- jk -