Bible a zdraví


Tělo je chrám
Každý třetí člověk, který umírá na rakovinu, umírá na rakovinu plic. Příčina je známá a přesto většina přivádí na sebe tuto hrůzu vědomě a dobrovolně.

Kouření způsobuje předčasnou smrt plnou fyzického utrpení a ne nadarmo se říká cigaretám hřebíky do rakve. Kouření však otravuje život nejen kuřákům, ale i ostatním, kteří žijí s kuřáky ve stejné domácnosti a pracují na stejném pracovišti.

Rakovina hlasivek, hrtanu, hltanu, žaludeční vředy, rakovina močového měchýře jsou jen některé příklady kuřáckých následků. Oslabené plíce trpí často chronickými problémy, kdy chřipka, zápal plic může přivodit smrtelnou situaci. Cévní potíže, srdeční choroby, tvrdnutí jater, mrtvice nevysvobodí kuřáka z otroctví nikotinu. Kouří mladí, staří, muži, ženy. Těhotné ženy otravují své nenarozené děti. Jedni kouří z prestiže, druzí si koupí cigaretu místo misky rýže.

Co říká bible o kouření? Nic. Kouření a tabák v době kdy byla bible psána ještě neotravoval lidský život. To však neznamená, že bible nevaruje a nechrání člověka za každých okolností.

  • Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1 Kor. 6:19-20)

a pokračují

  • Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť chrám Boží je svatý, a ten chrám jste vy. (3:17)

Verš 10:31 zakončí nejlépe:

  • Ať tedy jíte či pijete či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží.

Alkohol, kouření, drogy drží lidstvo v otroctví hříchu. Lékaři, psychiatři, psychologové se shodují v názoru, že pozitivní lidské cítění a chápání je zodpovědné za celkové dobré zdraví jedince a je daleko účinnější než prášky na spaní a slabé nervy. Dobré lidské vztahy nejen potěší, ale i uzdravují. Pocit vděčnosti je přínosem pro lidské zdraví a naopak. Nenávist, strach, závist, rozmrzelost, pohoršení, nelibost, hněv, zášť způsobují nejenom duševní poruchy a vnitřní neklid ale i většinu ostatních chorob. Podle odhadů jsou emoce přímou příčinou chorob z více než 60 procent. Emocionální stres způsobuje vysoký krevní tlak, migrény, revmatismus, žaludeční vředy, cirkulační potíže a často je přímým důvodem zhoršení jakékoliv choroby i příčinou předčasného úmrtí.

K léčení nestačí zázračná pilulka. Zdraví nevrátí lékař, psycholog ani psychiatr, ale je potřeba znát a léčit příčinu hříšné srdce člověka. Člověk, který čerpá sílu, moudrost a rady z Božího slova a lásky Ježíše Krista najde nejlepšího lékaře.

  • Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A tak zůstává víra, naděje, láska ale největší z té trojice je láska. (1 Ko 13:4-7, 13)

- kas -