Je mezinárodně známý křesťanský kazatel, učitel, apologet a autor. Napsal na 30 publikací mezi něž patří i dvě v Británii nejužívanější podání evangelia - kniha Vyrovnaný s Bohom a brožura Nejzávažnější otázky, které se vydalo více než 14 milionů kopií v 60 jazycích. Jeho stěžejní publikace Věří Bůh v ateisty?, vydaná v roce 2000, byla zvolena Nejlepší křesťanskou knihou roku 2001 v britské soutěži UK Christian Book Awards a okamžitě se stala bestsellerem, popisovaná jako "vynikající obrana víry v Boha". Mezi jeho další publikace patří Poznej skutečného Ježíše, Evoluce: fakta nebo fikce, Truth for Life, Whatever Happened to Hell, and The Beatitudes for Today.