Slouží již 14 let jako misionář v Chorvatsku. Je kazatelem sboru v severní části Chorvatska a zároveň zakládá sbor ve Slovinsku. Plnočasově pracuje jako učitel na Theological Bible Academy, je hostujícím řečníkem ve sborech a na konferencích po celé bývalé Jugoslávii. S manželku Lynn jsou 19 let a mají 3 děti.