Reformace č. 33

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. (Mt 5,20)

Nemůžeme snadno vejít do království a patřit Pánu, aniž bychom svou věrností přesahovali náboženské lidi světského ražení. Věřící nesmí být horší v chování, nýbrž mnohem lepší, než formální příslušníci církve. V srdci a zvlášť v jednání máme být nad zákoníky a vychloubače. Království není pro buřiče, nýbrž pro dokonale poslušné. Požaduje od nás nejen svatost, úctu, celost a čistotu, ale i poslušnost, která se stává vnitřní součástí nás samých. Evangelium nám nedává žádné právo na hřešení, protože jsme křesťané a myslíme si, že jsme svatí. Ono nás posvěcuje i navenek i uvnitř naší duše slavným pokojem v zákonu Páně. Jakého Krále máme v Ježíši! Jakými lidmi máme být my, když vyznáváme, že jsme v jeho svatém Království! Jak se máme snažit plnit svatou vůli našeho Boha! Jak máme být rozhodní nedovolit si lehkovážně zacházet s jeho Zákonem a proroky!

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)