Reformace č. 36

Už z výroků svatých jasně vyplývá, že svatá církev obecná je počet všech předurčených a Kristovo mystické tělo, jehož on je hlavou, a Kristova nevěsta, kterou pro své tak veliké milování vykoupil svou krví, aby byla jeho slavným vlastnictvím až do konce, bez vrásky hříchy smrtelného a poskvrny hříchu všedního, ale aby byla svatá a neposkvrněná a navždy objímala ženicha Krista.

Jan Hus, O církvi, z kap. 1


 

e-kniha