Reformace č. 51

„Neřekl jsem semeni Jákobovu: Hledejte mě nadarmo.“
(Iz 45,19 Pavlík)

Bůh jasně zjevuje, že vyslyší modlitby těch, kdo k němu volají, a že toto prohlášení nebude odvoláno. Je to jeho pevné, pravdivé a spravedlivé prohlášení, takže o něm nemůže být pochyb. Nezjevuje svou mysl nesrozumitelnými slovy, ale mluví jednoduše a nezvratně: „Proste a dostanete“ (J 16,24). Věř, bázlivče, této jisté pravdě, že modlitba musí být a bude vyslyšena a že nikdy, ani v nejskrytější věčnosti Bůh neřekl žádné duši: „Hledej mě nadarmo.“

 Charles H. Spurgeon (1834-1892)


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML