Co je Silvova metoda kontroly mysli

Koho by nezaujala následující slova: "Okamžité zmírnění stresu; stačí pouze přeprogramovat vaši mysl a odstraníte ze svého života většinu problémů. Pomocí této dynamické techniky vám pomůžeme objevit nové a tvůrčí řešení problémů a rozhodování. Vynikající komunikační metody vám pomohou najít nejen správný způsob, aby vám všichni naprosto jasně rozuměli, ale abyste dovedli přesvědčit ostatní. Budete nejen vycházet lépe se svým okolím, ale také dosáhnete neobyčejných obchodních úspěchů."

Silvova Metoda Kontroly Mysli (SMKM) byla založena dnes již osmdesátiletým panem José Silvou (otec Mexičan, matka Američanka) před více než dvaceti lety s cílem pomoci lidem lépe řešit každodenní problémy a rozšířit jejich vlastní síly a vědomí. José Silva prý nikdy nechodil do školy, a přesto jsou mu otevřeny dveře světových universit. V čem spočívá jeho úspěch? Tvrdí, že takřka každý člověk je geniální; jde jen o to, aby genialitu v sobě probudil.

Podle zakladatele představuje zmíněná metoda další fázi lidské evoluce na naší planetě. Více než dvanáct milionů lidí z celého světa, včetně mnoha hvězd a známých osobností, prošli SMKM. Řada z nich se během výuky napojila na své osobní duchovní rádce. Absolventi založili celou řadu dalších seminářů hnutí Nového věku, jako jsou EST/The Forum (Werner Erhard) a Dynamika mysli (Alex Everett) atd.

José Silva o sobě prohlašuje, že je křesťan (římský katolík) a zdůrazňuje, že jeho metoda je v souladu s křesťanskou vírou a vyznáním. Nicméně jeho minulost je spojena se spiritismem, médii, hypnózou, rosekruciánstvím a dalšími okultními jevy, které zpochybňují Silvovo křesťanství. Silva prohlašuje, že měl věštecké schopnosti od dětství a přiznává, že metoda kontroly mysli vznikla za pomoci osobních duchovních rádců. Silvovo spiritistické pozadí je očividné. On sám přiznává, že se nejedná o křesťanskou organizaci, ale rozhodně popírá, že jde o okultní metodu. Současně připouští, že se pokouší rozvinout schopnosti lidí tak, aby každému umožnil spojení s osobními vnitřními rádci nebo-li "duchovními učiteli". Tvrdí, že se neodvolává na žádnou teologii, ale současně zastává výrazný světonázor, který rozhodně není křesťanský. Základní moto studentů Silvovy metody pochází z delfské věštírny: Poznej sám sebe a budeš znát světy a bohy. Program se prý nesnaží změnit osobní filozofii ani náboženské přesvědčení absolventů.

Silva věří, že všichni lidé mohou řešit své problémy sami a vstoupit do nového tisíciletí využitím osobních psychických sil. Osobně zdůrazňuje, že lidé nemají spoléhat na něco takového, jako je zástupná smrt Pána Ježíše Krista pro odpuštění osobních hříchů, ale lidé se mají naučit odpouštět hříchy sami sobě. Říká: "Budeme-li přemýšlet o Kristu nebo zastávat názor, že Kristus musí vstoupit do našeho srdce, aby nás očistil svou krví v naději, že nás spasí, uvědomme si, že naše naděje na spásu je pouze iluzí. Ježíš nikdy neřekl, že jeho krev člověka spasí. Také neprohlásil nic o spasení těch, kteří ho přijmou do svého srdce; to říkají pouze nedělní kazatelé. Je podivné věřit slibům, že krev osoby ukřižované před dvěma tisíci lety může někoho očistit. Jak se může někdo znovu narodit, když ještě neumřel? Kazatelé celá staletí očekávají druhý příchod Pána Ježíše Krista a vyučují o tom. Já se odvažují říci, že to tak není." Místo toho Silva učí, že Ježíš Kristus ve skutečnosti zdůrazňoval vstup do nebe ve stavu alfa mozkové aktivity prostřednictvím právě této metody.

Silva rovněž odmítá koncept Božství Pána Ježíše Krista a dodává, že "skutečná podstata Kristovy osoby a Božství není ve skutečnosti důležitá: Zdali byl součástí Božství, unikátní Syn Boží nebo vysoce pokročilý avatar se stejnou svatostí, jakou máme my všichni, není tak podstatné jako skutečnost, že byl vyslán s velmi důležitým poselstvím. Avatar Ježíš měl napravit chybný vývoj lidstva, které nedovoluje plné využití pravé hemisféry mozku...". Rabín Ježíš je syn Boží. My jsme také syny stejného Boha, ještě ne tak vyvinutí jako rabín Ježíš, ale přesto jsme synové Boží. Sám Silva věří, že jednoho dne bude on sám větší než Ježíš.

Silvova metoda prý může "pomoci" člověku změnit smýšlení, zejména jeho postoje. Děje se to tak, že jedinec vytvoří svůj život znovu ve své mysli podle svého přání. Je to tzv. složená zkušenost. Silva ve své knize píše: "Smyslem složené zkušenosti je vytvořit a prožít umělou situaci, která by byla natolik detailní (podrobná), aby ji mysl přijala jako skutečnost. Proto je zakládána jako vzpomínka aby se vám podařilo oklamat mysl, a tak překonat svá omezující přesvědčení a rozšířit své zóny pohodlí. Tak v budoucnu dosáhnete svých cílů."

Můžeme se ptát, jaký má smysl klamat mysl? Cožpak člověk žije jen proto, aby rozšiřoval zónu svého pohodlí? Člověk má věčnou žízeň po poznání. Stále hledá něco, čím by ji utišil. Chvilkovou úlevu nachází v kráse mezilidských vztahů a ve zlepšení prostředí, v němž žije.

Možná si říkáte, že mít rád lidi a chtít hezké věci není nic špatného. To opravdu není, ale blahobyt sám o sobě spokojenost nepřinese; věčnou lidskou žízeň neuhasí, nic z toho nikomu nenahradí věčný a opravdový pramen, Ježíše (Jan 7: 38). Každý, kdo si myslí, že v blahobytu je klíč ke štěstí, klame sám sebe. Jako každé učení Nového věku i Silvova metoda nám namlouvá, že stačí změnit svůj pohled na svět. A    ještě větší lež je domněnka, že změníme-li svůj postoj, své mínění o  skutečnosti, budeme spokojenější.

V České republice prošlo kursy Silvovy metody víc než šest tisíc lidí a nových studentů přibývá. Zájemci se mohou zúčastnit několika kurzů. Základní kurz relaxace je určen pro děti od 7 do 12 let a pro dospělé od 13 let a starším. Trvá 48 hodin, obvykle dva po sobě následující víkendy. Ultra kurs, postgraduální kurs a další specializované semináře se zabývají specifickými oblastmi života. Mezi ně patří např. kurzy kontroly ovládání spánku, probuzení se, bdění, snů, bolestí hlavy, stresu, zlepšení paměti, kontrola tělesné váhy a odnaučování se různým zlozvykům. Ba dokonce můžete vyhrát i v  loterii! Cena kurzů se pohybuje řádově kolem několika tisíc korun a to je jistější než výhra v loterii. I pan Silva jako správný podnikatel s lidskou důvěrou (víc než dvanáct milionů stoupenců) se přijel podívat na své žáčky do pražské Lucerny. Škoda, že našinci vyprázdní své kapsy bez zaváhání komukoliv, kdo umí svůj podvod obratně nabídnout a prodat.

The Facts on the Mind Sciences,

John Ankenberg;

Pomýlení,

Ing. Jana Hrdá a Dagmar Groslichtová;