Boží cesty

Málokdo může vyprávět zajímavější příběh, než tento misionář v Africe, když se snažil prodat Nový zákon muži, s kterým se dal do řeči. Zajímavé bylo, že oba muži viděli svůj cíl zcela jinak. Misionář chtěl, aby si muž Nový zákon koupil; obvykle lidé, kteří si něco koupí, neodloží zakoupené tak snadno, jako když jim dáte misijní materiál zdarma. Druhý muž se spíš díval na velikost nabízené knihy a říkal si, že má perfektní papír, do kterého by si mohl balit cigarety. Mezi muži se rozvinul rozhovor a misionář brzy poznal, že muž si Nový zákon nekoupí, že má pouze zájem o papír. "Dobře, rozumím tomu, ale slibte mi, že každou stránku přečtete, dříve než ji vykouříte", řekl misionář. Oslovený muž slíbil; vždyť byl přesvědčený, že při tomto smlouvání vyhrál. A co se stalo?

Muž, který Bibli získal, rychle zmizel. Po letech misionáře zaujalo svědectví muže, který začal vyprávět: "Asi před patnácti lety se mi snažil jeden misionář prodat Nový zákon. Když jsem si ho nechtěl koupit, přestože jsem mu řekl, že chci stránky Bible použít jako papír na balení cigaret, dostal jsem tuto knihu zdarma. Vykouřil jsme Matouše, Marka, Lukáše a přečetl jsem každou stránku, do které jsem si balil tabák, tak jak jsem slíbil. Když jsem kouřil Jana, přišel jsem na verš 3:16 a dál jsem kouřit nemohl. V té chvíli se změnil celý můj život".

Tento muž, pro nějž byla bible dobrá jen k tomu, aby si do jejích stránek mohl balit cigarety, se stal evangelistou.

Další pravdivý příběh popisuje příhoda z El Salvadoru. Jeden obchodník balil do stránek velké Bible rýži a koření pro své zákazníky na tržnici. Lidé si doma zboží vybalili a četli co bylo na stránkách natištěno. Chtěli vědět jak text pokračuje a tak vyhledávali své sousedy a navzájem si vyměňovali stránky pro ně neznámé knihy. Několik lidí se obrátilo a vznikl malý sbor.

Někdy je těžké pochopit Boží cesty, ale síla Božího slova nezná hranic. Užitek nepřináší pouze Boží slovo, které zůstává uzavřeno ve stránkách Bible, která leží na Tvém stole a sbírá jen prach.

  • Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Iza 55:11)

- Převzato z angličtiny -