Číslo 128

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil. (1Pt 5,8)

Kristus nám jasně řekl, že hlavním původcem všech špatností v církvi je Satan, neboť je to právě on, kdo na Božím poli, když lidé spí, rozsévá koukol (Mt 13). To víme všichni, ale to nevíme, co je ta dřímota, kterou Satan ke své práci používá. Abychom byli varováni, tak je třeba ukazovat z Písma především to, jak se zasévá koukol bludů, falešného učení a scestných výmyslů. (J. A. Komenský)


 

* * *  PDF  * * * MOBI * * * EPUB * * * online kniha * * *