Padesát důvodů, proč Ježíš přišel zemřít

Před 11 lety jsme na stříbrném plátně mohli poprvé vidět film Mela Gibsona Umu­čení Krista. Několik týdnů před uve­dením filmu do kin spatřil světlo světa jiný zdroj informací o Ježíšově smrti:  Kniha Johna Pipera 50 důvodů, proč Ježíš přišel zemřít.

 

Vydavatel chtěl, aby spolu s filmem vyšla kniha, která poslouží lidem jako pomocník při konverzacích s těmi, kdo díky filmu byli ochotní zamýšlet se nad významem Kristovy smrti. Autor knihy John Piper o filmu řekl: „Film … ukazuje sy­ro­vou pravdu, že Kristus zemřel, nedává však odpověď na otázku: Proč zemřel?“

Všichni, kdo spolupracovali na knize, která velice jasně vysvětluje evangelium, chtěli, aby se kniha co nejvíce rozšířila. Proto přistoupili k neobvyklému způsobu šíření knihy. Nabídli celé bedny výtisků sborům za dobrovolný příspěvek, ačkoli riskovali, že náklady na vytištění knihy se nikdy nevrátí. To, co se s knihou dělo, mno­honásobně předčilo všechna očekávání.

Oproti plánovaným 50.000 výtisků se náklad nakonec vyšplhal na 1,200.000 kusů vydaných v USA a 100.000 v Británii. Jeden ze spolupracovníků na pro­jek­tu, zakladatel organizace Desiring God, John Bloom, řekl: „Bylo to neuvěřitelné, takovou chvíli prožijete jednou za život.“ A takových chvil prožilo také množství čtenářů po celém světě díky překladům knihy do dalších jazyků.

Konec teologického hladomoru

V roce 2006 zahájila svou činnost orga­ni­zace International Outreach (mezinárodní pobočka Desiring God). Její zakladatel, Bill Walsh, hledal způsob, jak skoncovat s teologickým hladověním lidí, a ptal se sám sebe, které knihy by mohly dob­ře posloužit kazatelům, obohatily by jejich myšlení a pomohly k dalšímu rozvoji. Okamžitě si vzpomněl na knihu 50 důvodů. Jde o přístupný a stručný zdroj informací, který se zcela soustředí na Kris­ta Ježíše. Je to kniha, která skrze evan­gelium vyvyšuje Spasitele. Začali tedy pracovat na překladu knihy do khmerštiny (oficiální jazyk Kambodže).

Je neuvěřitelné, co se dělo v následujícím desetiletí. Organizace International Outreach rozeslala desítky tisíc výtisků pře­ložené knihy do různých jazyků a Pán Bůh považoval za dobré, aby vliv knihy daleko předčil původní očeká­vá­ní. Dodnes bylo 50 důvodů přeloženo do 20 jazyků a po celém světě se rozšířilo více než 100 000 výtisků. Kniha se dostala do rukou také dvěma ná­sledujícím mužům: etiopskému pro­fe­so­rovi teolo­gie, Frewu Tamratovi, a bý­va­lému ugand­skému imámovi, Omaru Atibovi.

Frewův příběh

Počátek křesťanství v Etiopii se datuje do prvního století. Evangelista Lukáš zaznamenává jeho první krůčky ve Skutcích 8,26–40, kdy Filip zvěstoval Krista etiopskému dvořanovi. Filip se setkává s mužem, který četl knihu Izajáš, kapitolu 53 a nevěděl si rady s proroctvím o trpícím služebníku Izraele. Bůh použil tento text i poslušnost Filipa, který byl věrný Kristovu povolání, a vysvětlil dvořanovi evangelium – dobrou zprávu o spasení. Pak ho Filip pokřtil a Lukáš nezapomněl zaznamenat, že „dvořan se radoval a jel dál svou cestou“ (Sk 8,39).

Dnes, o téměř 2000 let později, se 62 % Etiopanů hlásí k nějaké formě křesťanství. Z nich 40 % se považuje za orto­dox­ní (obvykle se nazývají Koptové), 20 % patří k protestantům a 2 % se hlásí k římským katolíkům. Hluboce náboženské prostředí Etiopie oplývá různými tradicemi.

Navzdory staletí tradic však existuje v původním etiopském jazyce jen několik málo biblicky zaměřených knih. „V Amharštině máme celkem jen asi 40 nebo 50 dobrých křesťanských knih,“ říká Frew Tamrat.

Tamrat je vicepresident pro akademické záležitosti na Evangelikálním teo­lo­gickém semináři v Addis Ababě, etiopském hlavním městě. Odhaduje, že od roku 2012, kdy 50 důvodů bylo přelo­že­no do amharštiny, rozeslal jeho seminář více než 5 300 výtisků této knihy.

Tamrat a další etiopští křesťané přišli s nápadem, jak během 55 postních dní biblickou zvěst ještě více rozšířit. Obrátili se na místní televizi. „Pro tolik lidí je 55 denní půst jen prázdnou tradicí,“ řekl Tamrat. „Říkali jsme si, proč k vyučování lidí o Kristu nepoužít média.“

Záměr se zdařil. Každé ráno během následujících 50 dní vedli různí místní kazatelé desetiminutový program v amharštině – jedna kapitola z Piperovy knihy na den. Všichni hledali odpovědi na jednoduchou otázku: Proč Ježíš přišel zemřít?  A Bůh opět způsobil překvapivé výsled­ky. Ke konci postního období si o knihy napsaly dokonce i některé kláštery.

Když půst skončil, církev, která financovala televizní vysílání, uspořádala týden evangelizace. Každý člen sboru si oblékl stejné tričko. Na přední straně byla otázka: Proč Ježíš přišel zemřít? Na zádech odpověď: Pro mě.

Během evangelizačního týdne vyzna­lo více než 350 lidí Ježíše jako Spasitele. „Tolik lidí vyznalo Krista,“ říká Tamrat, „vskutku chválím Pána Boha.“

Omarův příběh

Omar byl šejkem a imámem v Ugandě. Plynně hovořil rodnou aringštinou i ­a­rab­štinou, studoval islám na universitě v Rijádu v Saúdské Arábii a v Kanadě.

Přesto se loni v Omarově životě stalo něco neočekávaného. Po několika set­ká­ních s místními křesťany Omar vyznal Krista. „Viděli jsme, že Bůh jedná v jeho životě,“ řekl Jakob Lee, dlouholetý misionář v Ugandě. Lee potvrdil, že od té doby Omar hltal všechny křesťanské knihy, které se k němu dostaly, ale nejvíce ho zasáhla kniha 50 důvodův arabštině.

Ačkoli v Ugandě žije mnoho křesťanů, Omarův kmen Aringa je evangeliem téměř nedotčen a evangelikálové zde tvoří méně než 1,5% populace. Proto Lee žádá křesťany, aby se modlili a prosili Pána, aby si použil věřící z kmene Aringa jako je Omar, kteří by přivedli další islámské vůdce k živoucí a šířící se víře v Krista.

Omar s touto myšlenkou souhlasí, přestože je na své cestě s Kristem teprve krátce. Napsal následující slova:

Jmenuji se Omar Atibo, obrátil jsem se od islámu ke křesťanství. Byl jsem požehnán čtením arabské verze knihy 50 důvodů, proč Ježíš přišel zemřít. Na následujících řádcích vám na­píši, jaký užitek mi čtení knihy přineslo:

Poznal jsem, že Ježíš přišel, aby zaplatil za hříchy světa. Kdyby nepřišel, nebylo by žádného odpuštění hříchů. Ježíš je jediná cesta k Bohu Otci, a pokud v něj nevěříte, nemůžete přijít do nebe.

Ježíšova krev smyla hříchy všech lidí na zemi. Ježíš je světlo Boží a bez něj zde panuje temnota.

Ježíš byl před stvořením.

Věřím, že Ježíš je Syn Boží, protože projevil moudrost už jako malý chlapec, když mocně hovořil v chrámu. Když jsem četl 50 důvodů, do­stalo se mi jakožto novému věřícímu v Krista ujištění o spasení a tedy vím jistě, že skrze Krista jednoho dne spatřím Boha Otce!

Jsou další

Četli jsme jen dva popisy toho, co Pán Bůh koná mezi lidmi různých národů skrze knihu, jež byla vydána před více než 10 lety. Existuje mnoho dalších a všech­ny jsou ohromující.

Od Etiopie po Ugandu, od Nepálu po Polsko, od Myanmaru po Čínu, Bůh v posledních deseti letech považoval za dobré věnovat svou přízeň mnohým obyvatelům světa, kteří přečetli 50 důvodů. Při čtení knihy pochopili, proč Ježíš přišel zemřít a uvěřili tomu. Viděli, uvěřili, radovali se a šli dál svou cestou.

Konečně česky

Přestože film utrpení Ježíše Krista už téměř upadl v zapomnění, kniha založená na věčném a neměnném učení Bible dál žije svým životem a přináší dobré ovoce. Z Boží milosti mohla být tato, ač drobná, přesto tak mocná kniha přeložena do češtiny a vydána. Je možné, že právě ve vašem sboru někdo sáhne po knize 50 důvodů, přečte si ji a zatouží po společenství s Kristem, jehož smrt přináší člověku takové dobro. Což teprve život s ním.

Knihu můžete zakoupit na stránkách www.poutnikovacetba.cz.

 

Cena knihy je 132,– Kč/ks, při nákupu 1–20 ks 99,– Kč/ks, při nákupu 21-100 ks 79,– Kč/ks.