Adam byl s Evou

Dlouho jsem si myslel, že Eva, když si pochutnávala na zakázaném ovoci v ráji, byla sama a chudák Adam se toulal někde kolem. Mnoho křesťanů, především mužského pohlaví, sdílí můj bývalý názor a představují si, že nevinný Adam propadl ženským svodům. Dokonaný prohřešek byla Evina záležitost.

Přečteme-li si však bibli pozorně, rázem se nám naše pánské představy zhroutí:

  • Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. (Gn.3:6)

Tak tedy, on Adam nebyl takové neviňátko, jak si my muži namlouváme. Bible vůbec nenaznačuje, že by se Adam Evě a ďáblovi příčil. Zdá se, že Eva byla jen kurážnější a výmluvnější v dialogu s ďáblem. Konec konců, ženy jsou dodnes výmluvnější a kurážnější, vždyť by to pak ani nebyly ony.

Zlé jazyky dokonce tvrdí, že žena byla stvořena poslední proto, aby Pánu Bohu do dalšího tvoření nemluvila.

- Pavel Steiger -