Kladně hodnotit pravdu není totéž jako pravdu aplikovat

Chvilku se nad tím zamyslete. Máme nespočet překladů a vydání Bible, konference, blogy, stažené mp3 nahrávky, živé online přenosy, videonahrávky kázání, knihy, křesťanskou hudbu, CD, podcasty, rádiová vysílání, sociální sítě a k tomu každý týden vyučování a kázání, kterých se účastníme.

Jsme generace, která má jako žádná jiná předtím daleko větší přístup k biblické pravdě.

Je však kvůli tomu církev nějak lepší? Jsou díky těmto možnostem dnešní věřící svatější, spokojenější a zaujatější snahou růst „v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista“ (2Pt 3,18)?

Je to výzva, které denně čelí mé vlastní srdce. Jelikož máme dnes snadno dostupné takové kvantum pravdy, je daleko snazší si pravdy jen vážit než ji skutečně aplikovat. Je příliš snadné si myslet, že když jsme ocenili anebo jsme si prostě jen oblíbili či „olajkovali“ nějakou citaci, knihu, kázání, blogový post či jiné, tak že už jsme vlastně dosáhli zamýšleného výsledku, který v nás ta pravda měla vypůsobit. Kladně něco hodnotit a prakticky to aplikovat jsou dvě naprosto rozdílné věci.

Nerad bych, aby došlo k nedorozumění. Samozřejmě že biblické pravdy bychom si měli hluboce vážit, být jí neustále přitahováni a nacházet v ní uspokojení. Říct něco jako, „Mám tu knížku moc rád“ anebo „Fakt se mi to kázání moc líbilo,“ je úplně v pořádku. Chtěli bychom snad tvrdit opak?

Přesto ale je veliký rozdíl, když můžeme poukázat na jasné a měřitelné změny, které se udály v našem myšlení nebo chování na základě něčeho, co jsme se dozvěděli nebo naučili. Ocenění pravdy by mělo vést k aplikaci pravdy. Jinak je to totéž, jako když si uložíme do poličky své domácí knihovny nějakou proslulou křesťanskou klasiku spíše jen proto, aby se jí pokochalo oko, než abychom ji doopravdy četli. Jednou jsem zaslechl smutnou anekdotu, že křesťanskou klasiku bychom prý mohli definovat tak, že je to kniha, kterou každý má, ale málokdo ji četl. Výstižná ilustrace toho, o čem mluvíme.

Takže jaké kroky můžeme učinit, abychom se z kladných hodnotitelů stali praktickými uživateli? Tady máme několik tipů:

  • Napište si to. Pořiďte si poznámkový blok nebo deník a zapisujte si tam své reakce na biblickou pravdu, kterou si postupně střádáte. Vypište si tam modlitby, ve kterých budete prosit Ducha, aby vám pomohl aplikovat tu pravdu ve vašem životě. Když si děláte poznámky z kázání, nepište si jenom jeho osnovu, ale poznamenávejte si i to,  v čem rozpoznáváte působení Ducha svatého ve vašem srdci v reakci na toto kázání.
  • Mluvte o tom. Je to jen jinými slovy vyjádřený fakt, že se potřebujeme stát vykazatelnými. Pěstujte si vztahy, v rámci kterých můžete nejenom diskutovat o pravdě, kterou se dovídáte, ale také spolu můžete probírat, jak byste na tuto pravdu měli správně zareagovat svým životem.
  • Znovu se k tomu vracejte. Jelikož pravda k nám dolétá téměř rychlostí světla, udělejte si čas a často si znovu pročítejte svůj poznámkový blok či deník, a osvěžujte si tak své aplikace pravdy.
  • Modlete se. Ano, tušili jste, že to přijde. Ale já vás chci povzbudit, abyste s Bohem mluvili o věcech, které se dovídáte. Procházejte s ním své poznámky, když trávíte čas na modlitbách, a žádejte zvláštní milost, abyste mohli konkrétně uplatnit jeho pravdy.
  • Zpomalte. Sám jsem zjistil, že mi toho dá daleko víc jedna knížka, kterou čtu pomalu, anebo blog, který si pročtu několikrát, než když se snažím držet krok se vším, co právě vychází téměř každou hodinu.

Nedopusťte, aby se z vaší mysli stalo muzeum pravdy.

Přeložila Kateřina Gjergji Holzerová.

www.expositors.org