Dospívání přirozeně, Boží cestou

Tento název nesou dvě útlé knížky vydané teprve před nedávnem v Pout­ní­ko­vě četbě. Jsou určeny zvídavým dě­tem, klukům a holkám na prahu puberty, kteří se chtějí do­zvědět něco o budoucích změnách na jejich těle a duši, o tajemství kolem spojení muže a ženy a o Bohem urče­ném smyslu toho všeho.

Obě knížky mluví o těchto záležitostech laskavě a ne­vtí­ravě otevřeně. Pro rodi­če budou jistě dobrým pomoc­ní­kem, vždyť i zkušenému rodiči dojdou v rozho­vo­ru s ma­lým zvědavcem na taková témata slova! A právě pro tyto chvíle se vám nabízí knížka, která dokáže takové důležité životní milníky popsat citlivě, aniž by ustupovala z biblického pohledu. Dnešní společnost mnohé z těchto záležitostí zpochybňuje a staví na hlavu. Jako třeba to, že manželství je svaz­kem mezi mu­žem a ženou, že je to spojení nadosmrti a že musí dojít k mno­ha proměnám na těle i v myšlení a jednání dítěte, než bude na vztah s osobou opač­né­ho pohlaví zralé – tomu všemu se knížka nevy­hý­bá. Mě osob­ně potěšilo nabádání malých čtenářů k tomu, aby svými myšlenkami i hovory o intimních částech těla a po­­slé­­ze o vzájemných vztazích mezi mužem a ženou, včet­ně sexu, usilovali těšit a ctít našeho Boha. A takových věcí, které kniha zmiňuje a které může rodič použít jako zá­klad­nu hlubšího rozhovoru se svým potomkem, je více.

Myslím, že dospělí čtenáři se shodnou na tom, že v nich tato knížka vyvolala hřejivý pocit z toho, jak náš Bůh Otec všechno dobře vymyslel a naplánoval. Je však ošklivou vlastností hříchu, a tím si můžeme být jistí, že právě takové ve­skr­ze dobré úmysly všelijak pokroutí. A tak, milí rodiče, nezapomeňte svá dítka opa­trně a moudře upozornit i na všech­na nebezpečí, včetně lidí, kteří svým chtí­čem krásu dospívání pošpiňují.

Jednou větou, jsem moc ráda, že máme v češtině další povedenou knížku pro děti psanou z Božího pohledu.

Dospívání přirozeně, Boží cestou - pro holky

Dospívání přirozeně, Boží cestou - pro kluky