Milovat Ježíše nade vše

  • Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. (Mt 10,37 ČSP)

Pokud Ježíše nemilujeme nade vše, nemilujeme ho ve skutečnosti vůbec! Mů­že­me milovat i jiné věci nebo lidi, ale tato láska musí být podřízena lásce ke Kris­tu. Nemůže být stejná a už vůbec ne větší. Můžete milovat své přátele, radosti ži­vota, můžete milovat pohodlí svého života, ale nad to vše musíte milovat Krista. Láska k tomu ostatnímu musí být přemáhána láskou ke Kristu a musí jít být pod­dá­na. Člověk, který nemiluje Krista víc než hřích a více než potěšení a zisky, ne­mů­že doopravdy milovat Krista a ani nemůže být zachráněn pro věčnost.

  • Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a ne­do­­vede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,25-27)

To znamená, že skutečný Kristův učedník musí a měl by milovat tyto věci méně než Krista samotného – a Krista musí milovat o mnoho větší láskou než vše ostatní. Pravá láska ke Kristu znamená, že srdce je přitahováno ke Kristu mnohem víc, než ke všem ostatním věcem.

  • Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. (Ef 6,24)