Variace na jedno téma

Setkání bratří v jednom malém neexistujícím shromáždění. Jednání se účastní bratři Libeček, Konzerva, Novátor a Flegma. Jen bratr Biblík chyběl pro nemoc. Předmět jednání: druh vína při Večeři Páně.

Verze 1.:

Br. Novátor: "Přečetl jsem článek v  časopise Zápas v buši od bratra Pšt a dospěl jsem k závěru, že při Památce bychom měli používat nealkoholické víno."

Br. Libeček: "Záleží na lidech, musíme zjistit, co jim víc chutná a potom jim nabídnout, aby každý pil u Památky to, co bude chtít, aby měli všichni nejlepší náladu."

Br. Konzerva: "To se mi nezdá, aby bylo nealkoholické víno. To jsou americké zvyky, ty bychom k nám neměli zavádět."

Br. Novátor: "Ale Zápas v buši podal biblické argumenty..."

Br. Flegma: "On si Pšt zdůvodní všechno, znáte ho."

Br. Libeček: "Já bych to, bratři, nezamítal. Je fakt, co říká tady bratr, že u nás to není zvykem. Měli bychom o  tom mluvit, aby si lidé na tu myšlenku zvykli."

Br. Konzerva: "Ale víno je víno. V  Bibli není o moštu ani slovo."

Br. Novátor: "Bratři, četli jste ten článek v Zápasu v buši?"

Br. Flegma: "Já na to nemám čas."

Br. Konzerva: "Já tyhle americké teologie nečtu. To je samá Amerika... Nevím, proč musíme pořád přebírat něco z Ameriky. Naši duchovní otcové pili víno, tak proč to měnit?"

Br. Libeček: "Já jsem to četl. Je to těžký článek. Moc dlouhý. Tak dlouhé články lidi nečtou. Já se vám, bratři, přiznám: ani já jsem ho nedočetl. Ale někdo ho třeba přečte. Tady pro bratra Novátora je to dobré. On to čte. Bratr Konzerva to zase nečte. Nevadí. On to nepotřebuje, protože ví, jak to dělali naši duchovní otcové. Důležité je, aby každý četl to, co se mu líbí."

Br. Novátor: "Ale tam jsou biblické argumenty..."

Br. Libeček: "Já bratři navrhuji, aby se to celé přiblížilo lidem. Shromáždění je pro lidi, že? Já myslím, že bychom měli zavést výběr. Před Památkou by bylo k dispozici takových deset značek vín. Mohl by tam být i mošt, bratři, ať dáme lidem svobodu. Každý si vybere, které víno by chtěl a to mu nalijeme. Já se toho nalévání ujmu. Lidi se musí cítit svobodně."

Br. Konzerva: "Musí se to ale nalívat do jednoho kalicha a ze džbánků, aby to bylo důstojné."

Br. Flegma: "Vidíš, bratře Novátore, takhle budou spokojeni všichni. Každý ať se při pití orientuje podle svého svědomí."

Br. Libeček: "Bratři, to by měla být vždy naše zásada: Hlavně nikdy nikoho do ničeho nenuťme. Lidi se musí cítit ve shromáždění dobře. Možná se jednou dohodneme na tom, že každý bude mít svůj kalich. A třeba si k tomu budou přikusovat slané tyčinky nebo buráky. Proč ne? Vždyť učedníci pili víno po večeři. Můžeme k tomu udělat i  pěknou atmosféru, svíčky, hudbu... Ale k tomu musí dozrát čas."

Verze 2.:

Br. Novátor: "Přečetl jsem článek v  časopise Zápas v buši od bratra Pšt a dospěl jsem k závěru, že při Památce bychom měli používat nealkoholické víno."

Br. Konzerva: "To už tady bylo. To je samá Amerika. Naši duchovní otcové pili víno, tak budeme pít víno. Nenecháme si sem vnášet žádné novoty."

Br. Libeček: "Bratr Novátor to myslí dobře..."

Br. Konzerva: "Ale nechá se snadno svést. Musíme zachovat to dobré: Všechno zkuste, co je dobré, toho se držte."

Br. Novátor: "Ale my jsme to nezkusili."

Br. Konzerva: "Ale naši duchovní otcové to zkusili. Takové změny nejsou užitečné. Jak by to přijaly sestry?"

Br. Novátor: "Bratři, ale Pšt podal biblické argumenty... Četli jste to?"

Br. Konzerva: "Biblicky se dá zdůvodnit všechno. Jen se tady, bratře neoháněj Biblí! To dělají Svědkové Jehovovi taky."

Br. Libeček: "Bratře Flegmo, co ty na to?"

Br. Flegma: "Já jsem to nečetl. Ale žádné změny bych nedělal. Když to ti duchovní otcové a dědové tak viděli, tak proč to dělat jinak?"

Br. Libeček: "Já myslím, že bychom se kvůli tomu měli ještě sejít a prodiskutovat to. Můžeme se zatím za to modlit..."

Br. Konzerva: "To se nemusíme scházet, bratře, to je jasné."

Br. Flegma: "Ten Zápas v buši, neměli bychom to zakázat?"

Br. Libeček: "Bratře, to nemůžete zakázat."

Br. Konzerva: "A proč ne. Můžeme říci, že to věřícím nedoporučujeme. Nakonec vychází časopisy Průvodce životem a umíráním a Fľaša pre Božie dietko, to ať čtou."

Br. Novátor: "Vždyť ten druhý je slovenský a pro děti!"

Br. Konzerva: "No a? Já se z dětského časopisu nejvíc poučím. Bratře, když jsi tak iniciativní, vezmeš si na starost distribuci. A při službě vždy můžeme přečíst kousek z časopisu, abychom ho zpopularizovali. Bratr Flegma by z posledního čísla mohl přečíst článek Ako pastier ovečku našiel."

Verze 3.:

Br. Novátor: "Přečetl jsem článek v  časopise Zápas v buši od bratra Pšt a dospěl jsem k závěru, že při Památce bychom měli používat nealkoholické víno."

Br. Konzerva: "A jaký to bude mít smysl?"

Br. Novátor: "To si, bratře přečti v  časopisu. Celá Amerika má místo vína mošt. Je to jasné. A biblické, bratr Pšt tam má mnoho citátů."

Br. Flegma: "Vinný mošt se špatně shání. Navíc se kazí."

Br. Novátor: "To se dá zařídit. Když to funguje v Americe, musí to fungovat i u nás."

Br. Libeček: "A nebude z toho poprask? Co věřící? A co ostatní sbory?"

Br. Novátor: "Věřícím slíbíme, že budeme dělat čas od času sborové posezení nad číší vína. Tím se to vykompenzuje. Tam se konečně může zavést i biblický tanec, jak to chtějí naši mladí. Konečně bude zase kam zvát nevěřící. Co se týče ostatních sborů, ty do toho nemají co mluvit, protože máme vlastní právní subjektivitu. Alkoholické víno při Památce je pouhá podezřelá tradice. A tradice se musí konečně zlikvidovat. Jinak nebude náš sbor biblický!"

Br. Flegma: "A není to jedno, jaké se pije víno?"

Br. Novátor: "Bratře, kdyby to bylo jedno, nepili by v Americe mošt. Podívej se, jak jsou tam velké sbory. Proč myslíš, že tomu tak je? Ještě se budu muset informovat, jaký tam jedí chleba. Ale určitě bude nekvašený. To bychom měli také zavést, ale až se na to zeptám bratra Pšt."

Br. Konzerva: "Dříve zde bylo taky velké požehnání a to pili při Památce víno..."

Br. Novátor: "To je ale už minulost, tu je třeba zapomenout. Pamatujte si, že dnes je jiná doba. Zdravá výživa, ochrana planety před freony, vymírající velryby... Nic z toho dříve nebylo. Bratři, nebojte se, uvidíte, jak to pohne sborem. V Koreji pijí taky určitě mošt a mají tam statisícové sbory."

Br. Libeček: "Church of Christ říkají, že kdo pije alkoholické víno při Památce, není spasený."

Br. Novátor: "No vidíte!"

Br. Konzerva: "Ale oni jsou bludaři!"

Br. Novátor: "Ale v tomhle mají pravdu. Bratři, myslím, že není důvod, proč nezavést nealkoholické víno. Na ten chleba se ještě zeptám. Taky zkusím zjistit, do čeho dělají v Americe sbírku. Nové zpěvníky už máme, to by bylo, aby konečně nepřišlo to probuzení."

Milí čtenáři, nechcete nám napsat ještě jiné varianty schůzky bratří? Třeba tu, kdy by byl přítomen bratr Biblík. Napište taky variantu porady, kdybyste na ni byli přítomni Vy a měli jste rozhodující slovo. A nehněvejte se, jestli v  našich rozhovorech bylo mnoho ze života. Nemyslel jsem to ve zlém.

- Petr Vaďura -