Váš čas

Tři roky nabýváme vzdělání.

Osm let odpočíváme a trávíme rekreací.

Šest let jíme.

Pět let prosedíme v dopravních prostředcích.

Čtyři roky se nám nezastaví pusa.

Čtrnáct let prožijeme v zaměstnání.

Tři roky čteme.

Dvacet čtyři let prospíme.

Kolik času strávíme s Pánem Bohem? I kdybychom chodili do sboru každý týden a denně strávili ráno a večer pět minut modlitbou, dali bychom Pánu Bohu pouze pět měsíců ze sedmdesáti let života, které nám Bůh dopřál.