Vážení a milí

čtenáři, posluchači a přátelé společných rozhlasových pořadů TWR, Rádia PROGLAS a HCJB Zápas o duši vysílaných z Tirany, Monte Carla, Ekvádoru, prostřednictvím Českého rozhlasu v Plzni a Brně, ... prostě všem, přejeme za nás za všechny ty nejkrásnější a nejpožehnanější Vánoce.

Touto cestou chceme poděkovat všem věrným za modlitby, finanční podporu a pravidelné dary na tiskový fond. Díky vám jsme mohli oslovit další čtenáře a posluchače. Časopis Zápas o duši vstupuje do svého devátého roku vydávání. Vychází v České republice nákladem deset tisíc výtisků a na Slovensku jich tiskneme pět tisíc. Jsme vděčni Pánu, že jsme byli připraveni na nový jazykový zákon a naši čtenáři nepocítili žádnou změnu. O něco méně příjemná je skutečnost nového zvýšeného poštovného (podobně jako v Čechách již před časem). Rovněž stále se zvyšující ceny papíru a tisku nejsou nic příjemného, ale pokud nám pomůžete rozšířit řady čtenářů a sponzorů, bude zdražení méně citelné.

Náš dík patří br. Vlčkovi za dlouholetou distribuci časopisu, sponzorům, kteří nám v letošním roce umožnili zaměstnávat paní Jindru v návazné službě korespondence a administrativní práce, aby nám částečně uvolnila ruce. Bez této pomoci bychom nemohli tvořit tolik rozhlasových pořadů.

Dále děkujeme za milý sponzorský dar kancelářských potřeb.

Děkujeme Pánu za nové spolupracovníky a společně s vámi se modlíme, aby mohly křesťanské pořady zaznívat prostřednictvím dalších rozhlasových stanic na všech místech naší republiky.

Děkujeme pracovníkům TWR, BTM, Rádia PROGLAS, Českému rozhlasu v Plzni a všem dalším spolupracovníkům, dobrovolníkům, sborům i jednotlivcům za to, že využívají možností a příležitosti šířit dál Boží slovo prostřednictvím tisku i rozhlasu.

Rádi bychom zachovali co nejvíce rozhlasových pořadů písemně. Pokud čas a finance dovolí, uvažujeme v příštím roce o vydání autorů pořadů TWR a HCJB ve formě několika sborníků.

V dalším čísle zveřejníme finanční hospodaření za rok 1996 a koncem ledna pošleme všem dárcům daňové potvrzení za minulý rok.

I dál platí Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj! Těšíme se na vaše dopisy. Možnosti jak sloužit hledající, jsou obrovské, využijte jich společně s námi.

Pavel, Klára, Jindra