Z dopisů čtenářů

Konečně osvěžení, bratři, kteří věří v Ježíše Krista a nikterak jeho slova nepřekrucují! Po vichřicích jaké jsme tu zažívali díky Swaggartovi, Bakkerovým, Oralu Robertsovi a dalších čímanů, stává se jeden podezřívavým a opatrným. Ani nevíte jak si přeji, abyste vytrvali v "doktrínách" našich největších vzorů: Krista a Pavla!

Jenom málu věřících dochází, že křesťanství nejsou muka, ale nepřetržitá radost a vysvobození z temnot tohoto krví zborceného světa. A tak si to všelijak ztěžují a bombardují hlavně ty, kteří po útrapách a bloudění v temnotách, Božím přičiněním, konečně našli mír, který dává Kristus. Tito a jiní koumáci s neexistencí pekla, dokonalým popíráním toho co Ježíš prohlásil, až po ty co si na to museli přeložit Bibli po svém, namísto aby přinášeli do těla Kristova klid a rozvahu, všechno rozvracejí.

Proto jsem rád, že neprohlašujete: Já patřím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu, ale jste mi skutečnými bratry v Kristu. Dnes každý kazatel pořádá obrovské akce, káže tisícům, živí miliony a převrací na víru Papuánce, zatímco "doma" se všechno hroutí a on sám ani nemá čas na pár minut osobního rozhovoru, být i s jednou ze svých oveček! Podle mne tato obrovská mašinerie nebyla Ježíšovým úmyslem. Chceme-li rozdávat, rozdávejme ze svého, čeho jsme poctivou prací nabyli. A tak všude kam se jeden vrtne, zažíváme ohledně křesťanství pouhý cynismus a výsměch. A opět se slova Ježíšova vyplňují.

Proto se prosím vás držte svého malého formátu a nenechte se svést megalomanií křesťanského byznysu. Malý časopis, který mi posíláte a který s láskou a hřejivým pocitem v duši čtu, nám obyčejným lidem, lidem sunoucím se šedí života ke slávě a spáse nezaslouženě nám dané Bohem, úplně, ale úplně stačí. My nemáme ani tituly, ani posice ani ambice, jediné co máme je naše naivní víra v Ježíše Krista a Boha Otce a trpělivé očekávání Jeho příchodu. Nejsme žádní teologové či myslitelé a analytici. Jednoduše věříme v Boží slovo tak jak je nám dáno v bibli. A za svou víru se nestydíme a ani si ji nenecháváme pro sebe. Zkrátka obyčejní lidé, kteří si nepřejí nic jiného než být v království nebeském posledními služebníky, protože víme, že i tak nám bude umožněno zahlédnout toho, jehož jsme nikdy neviděli a málo o něm slyšeli a přesto jeho milostí uvěřili.

   Jan z Kanady


... Vaše kniha se mi dostala do ruky asi před dvěma lety a od té doby jsem jich již objednal a rozdal řadu. Váš stejnojmenný časopis, zatím jsem přečet první tři čísla, se mi velice líbil, vlastně natolik, že jsem zaúpěl radostí a řekl si, tohle by byla veliká škoda, kdyby se časopis takového kalibru dostal jen do malého okruhu čtenářů. Tohle musí číst hodně lidí a hlavně těch lidiček, kteří Pána Ježíše ještě neznají. Měl jsem takovou radost, že jsem vyštrachal krabici, kde se za těch let co žijeme v zahraničí už nashromáždilo dosti adres a začal sestavovat seznam všech nám tak drahých krajanů, z té naší staré zemičky uprostřed Evropy, za které se po mnoho let modlíme, mnohým jsme už svědčili a po přečtení "Zápasu od Duši" si myslíme, že právě tento časopis by jim byl velikým požehnáním a cestou ke spáse.

   Pepa z Kanady


Kritika
... S touto smutně proslulou veteší a baráčnickou "teologií" přece nechceme čelit dnešnímu osudu našeho domova a potřebám a touhám celého dnešního lidstva! To přece není v souladu a na úrovni toho, o co dnes v lidstvu a ve světě jde!

Není dnešnímu hledajícímu a tápajícímu lidstvu prospěšnější hledat pozitivní, jednotící principy všech náboženství a je dle inkarnační nauky s pochopením vtělovat v život nově Kristu získaných, než zpochybňovat, zesměšňovat a rozkládat víru v Krista již zakotvených duší, nechceme-li hrát úlohu "užitečných idiotů" novodobým konspirátorům globálního zla?

Je nekonečná škoda, že při onom elánu, obětavosti, schopnostech a hmotných možnostech autora "Zápasu o Duši", v jednom z nejnáročnějších misijních území, je jeho totálně destruktivní činnost v úplném protikladu k duchovnímu zaměřování budoucnosti lidstva jako celku!

O co tedy autorovi vlastně jde? V dnešní době globální polarizace Dobra a Zla vyúsťuje jeho činnost (kniha, kazety, časopis i rozhlasové relace) neomylně a beze zbytku v podporu světového z jednoho centra řízeného hnutí "New Age" (Nový věk), jehož cílem je všeobecná likvidace křesťanství, ať už je si toho autor "Zápasu o Duši" vědom nebo ne!

Modlím se proto, aby vzdělaný, obětavý a misionářsky zanícený autor "Zápasu o Duši" nakonec neprohrál svůj zápas o duši vlastní!

   O.Č. zkráceno z krajanského tisku.