Naše hospodaření v roce 2011

 

Za rok 2011 činily celkové příjmy sdru­že­ní 911.355,– Kč.

Z toho příjmy z ČR: 607.144,– Kč.

Výdaje

Celkové výdaje za rok 2011: 911.083,– Kč.

Tisk a distribuceZápasu o duši a jeho příloh: 308.859,– Kč.

Služby redakce (redakční práce, účet­nic­t­ví, korektury): 371.400,– Kč.

Webové služby a kancelář (webhosting, nový web, nákup softwaru): 57.476,– Kč.

Další služby (Zimní konference, FM vysílání v SR, překlady, ...): 173.348,– Kč.

Výsledek hospodaření

Naše hospodaření v roce 2011 skončilo přebytkem 272,– Kč.

Poděkování

Všem dárcům velice děkujeme. Díky vaší podpoře jsme mohli vytisknout a rozeslat  kromě Zápasu o duši také knihy ‚Co je evangelikální?‘ a ‚Pozadí a teologie kurzů Alfa‘ a evangelizační leták ‚Proč se Bohu bráníš?‘ Kromě toho jsme zmo­dernizovali a výrazně rozšířili webové stránky Reformace.cz a uspořádali Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Především díky těmto věcem byly naše výdaje přibližně o pětinu vyšší než v předchozích letech.

 

  • Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla. (Ž 104,31)