Amerika dnes

Než jsem v Praze odjel na letiště, prošel jsem podhradí a vracel se Karlovou ulicí do centra. Na rohu u Liliové seděl na obráceném kbelíku muž s rybářským prutem a skrz kanálovou mříž lovil v kanále ...? Lidé se tu zastavovali a s viditelnou vážností čekali, co vytáhne ... (středoevropský zážitek před cestou do Ameriky.)

USA today. Chtělo by to napsat o perfektním průběhu cestování, jak si nás tour operátoři a letušky podávali, než jsme přistáli v New Yorku za noci, která nikterak nepokročila, neboť hodinky ukazovaly málem čas našeho odletu z Evropy. Teplota 27o Farenheita činila našich -3o C.

Vynechám dotýkání světoznámých míst nohou, či jen pohledem (Manhattan, Brodway, Bronx, Brooklyn), poznamenám však, že v CITY NEW YORK nelze zabloudit díky očíslovaným ulicím; lehce jsem se odevšad na naši 5. Avenue vrátil. City svědčí o dokonalé čistotě a funkci všeho, co tvoří a čím žije obrovské velkoměsto. Pověstné criminal manners (kriminální způsoby) jsem neviděl tam, kde kypěl prudký život. A aby prudce kypěl, viditelně se tu kdekdo snaží. Tu se nelelkuje.

Nevynechám však pokus kratičce vyjádřit, co na mne nejvíce zapůsobilo:

V obrovském CITY se snad nekouří, nezahlédl jsem kuřáka či kuřačku. Zde kouřit znamená dát veřejně najevo svoji méněcennost. TÍMTO a "čímsi a mnohým" jsou USA today před námi.

Druhým úžasem je policie. POLICIE - její vnímavost a bystrost. A její sounáležitost s prostředím - což vytváří atmosféru bezpečí a jistoty.

Úžasů přibývalo a množil se pocit: MÁ-LI TU ZLO SÍLU, VĚTŠÍ SÍLU TU MÁ DOBRO. POCTIVOST A SEBEVĚDOMOST TU MAJÍ PRVOŘADOU ŠANCI. Už proto, že řídící, správní, obslužná a obchodní velkorysost, velkorysosti i v detailech, stavěná na slušnosti a výkonu plodí bohatství.

Je udivující, jak lehce odtud rozdávají kazisvětům a obětem ... a "hrneček vaří a z něho neubývá ..."

Teprve tu člověk poznává, jak "ČÍMSI A MNOHÝM" JSOU USA VPŘEDU.

Jsem opět v Evropě. Přemýšlím, co s čím porovnat. Na mnoho dobrých cílů a snah, jimiž většina zemí kontinentu prošla a nikdy se s nimi nevypořádala se smyslem OČISTIT SE!

Tak: EVROPA DNES

V Praze Na příkopě v centru města jako symbol "ČEHOSI" vyvstal živý muž s hřeby a meči, hřeby si vráží s kovovým zatloukáním skrz nos do lebky, meče si vbodává skrz ústa jícnem dovnitř promaštěných útrob těla.

- Karel Vysloužil -Hlas z Pasínku 58