Pochybná cesta byznysu

Největší světová velmoc - USA - prošla po svém vstupu do druhé světové války v roce 1941 obrovským hospodářským rozvojem, který se zastavil až někdy ke konci padesátých let. Země tonula v záplavě zboží, lidé měli nadbytek peněz, ale chyběly jim spotřebitelské návyky. Peníze raději ukládali nebo investovali, než by je utráceli za zboží. Velké koncerny se musely vážně zabývat otázkou, jak zapůsobit na psychiku prostého občana, aby se rozhodl kupovat zboží - utrácet peníze, a ne ukládat je ve spořitelně.

Tak vznikly reklamní průmysl a show byznys. Ty zplodily svoji elitu, vydávající se za mluvčího pokroku "ke světlé budoucnosti lidstva". Jejich morálka se diametrálně liší od etiky průměrného Američana. Anketní průzkumy ukázaly, že 45 % dotázaných této vrstvy lidí se nehlásí k žádnému náboženství, zatímco v celkové statistice amerických občanů to činí pouhá 4 %. Více než polovina z nich považuje cizoložství za mravně přijatelné, zatímco z celkového počtu občanů zastává takový názor pouhých 15 %. Téměř 80 % dotázaných této skupiny pokládá homosexualitu za něco přirozeného, mezi řadovými Američany je to 25 %. Z toho plyne, že tito lidé mají úplně jinou stupnici hodnot než je ta, kterou zastává většina řadových Američanů. Přesto jsou přesvědčeni, že oni mají tu jedině správnou představu o svobodě člověka. Jde o svobodu od domnělých "předsudků" a "zátěží minulé výchovy". S tím souvisí i "svoboda" od Boha. Svědomí bylo zastoupeno psychoanalýzou.

Cíl je jediný: vyloučit z podvědomí občana všechno, co je nepříjemné, upoutat jeho pozornost výlučně jen a jen na rozkoše jakéhokoliv druhu bez ohledu na etické postuláty. Ty se prohlásí za zaostalost, přežitek a předsudek. Přitom samozřejmě člověk, který je "oproštěn" od nějakých morálních zábran, nemá z ničeho strach. Holduje alkoholu, drogám, sexu,... Jeho úsměv vyzařuje dokonalý pocit štěstí "osvobozeného" člověka.

Všichni slušní lidé bez ohledu na přesvědčení, kteří mají cit pro morální hodnoty vštípené člověku staletími křesťanské civilizace, se musí vnitřně bouřit proti této "demokratické", ve skutečnosti skryté totalitní lži.

Totalitní diktatura, k níž se vyspělá západní společnost nepřiznává, avšak která je stejně nebezpečná jako diktatura nacistického a komunistického typu, spočívá v tom, že odpůrci lži o novodobém "nadčlověku" reklamy nemají prakticky žádnou možnost vyvrátit ji ve sdělovacích prostředcích. Ty jsou vlastněny v absolutní většině lidmi páchajícími onen obrovský podvod na člověku, ať už se jedná o televizi, rozhlas či velké deníky. Podvodné manipulace v zájmu potlačení pravdy nabývají někdy strašlivé podoby.

Další z lživých kampaní probíhají ve sféře boje za právo na život nenarozeného člověka. Před uzákoněním potratu v r. 1973 v USA byly masové sdělovací prostředky plné zpráv o ilegálně prováděných potratech a o tom, že při nich umírá ročně kolem 20 000 žen. Šlo o záměrnou dezinformaci. Skutečný počet činil pouhé 200, a to ještě není jisté, zda se jednalo vždy o smrt v důsledku nelegálního zákroku. Veřejnost ale musela být "zpracována" tak, aby hrůzostrašně vysoká čísla úmrtí v důsledku nelegálně a neodborně prováděných interrupcí vyvolala paniku a získala veřejnost pro legalizaci potratů. Pravdivá čísla ovšem odmítají zveřejnit jak velké televizní a rozhlasové společnosti, tak i masově čtené deníky. Totéž se týká i údajného početí po znásilnění, což sdělovací prostředky uváděly jako další závažný argument pro legalizaci potratů. Natáčely se rozhovory s ženami, které otěhotněly po znásilnění, když ale tyto později svou výpověď odvolaly a řekly, že přišly do jiného stavu po normálním sexuálním styku, nikdo to nezveřejnil, kromě lokálních či církevních periodik. Přesně takový stav nastal.

Před časem se propagovaly antikoncepční prostředky jako cesta ke snížení potratovosti. Tyto reklamy stále trvají. Nikdo ale nezveřejní, že od té doby se potratovost naopak zvýšila a nikoli poklesla. Velkou a nebezpečnou lží je také doporučování prezervativu jako údajně "nejúčinnější" obrany proti AIDS. Odborně fundované články a studie o iluzi této "ochrany" a důkazy, že jedinou účinnou ochranou před touto moderní chorobou je sexuálně spořádaný život, opět marně čekají na své publikování v masovém měřítku.

Přes všechny podvodné manipulace se však mýtus produkce a pokroku bez ohledu na mravní normy začíná vyčerpávat a kompromitovat. Nedává totiž odpověď na základní otázky člověka, vede naopak k frustraci, působí obavy a strach. Pouhé hromadění bohatství a bezohledná devastace přírody vedou k dezintegraci společnosti a duchovní krizi. Je tomu tak proto, poněvadž liberální ideologie Západu nemá na zřeteli dobro člověka, ale je pouhým nástrojem k nadvládě finančních mafií a oligarchií nad jednotlivcem. Aby dosáhly svého cíle, proradně užívají starou lež, že ďábel neexistuje, ačkoliv země čím dál více připomíná peklo.

- Radomír Malý - Světlo-Týdeník Matice Cyrilometodějské - zkráceno