Světem vane duchovno

Poté, co světem přestalo obcházet vyhublé, zvetšelé a silně tuberkulózní "strašidlo komunismu", objevuje se tu strašidlo nové, dobře živené a plné elánu, strašidlo zkomercionalizovaného hnutí "New Age" (Nový věk) doprovázené smečkou manažerů a sugestivním marketingem "nadpřirozených sil" a novodobých "zasvěcenců".

Objevily se stovky novodobých "proroků" a "léčitelů", masmédia jsou zaplavována neuvěřitelně prostoduchými slogany slibů, jak těžit ze znovuobjeveného a častěji jen předstíraného nadpřirozena: už i manažerům slibuje jistá firma "získání nadprůměrných sebepoznávacích sil" pro jejich úspěšnou činnost, jiná slibuje "tantrické metody" na hodiny prodlouženého orgasmu, vznikla řada nových, dobře prosperujících profesí, jako například "prána-terapeut" apod.

V USA se denně na několika desítkách televizních kanálů předvádí řada osob, které o sobě prohlašují, že mají nadpřirozené schopnosti. Jakýsi reverend Popov, obdařený "kosmickými silami, které získal od boha", vydělává šest miliónů dolarů ročně.

V Londýně se začal konat pravidelně jednou za rok "FESTIVAL FOR MIND, BODY AND SPIRIT" ("Festival pro tělo, duši a ducha"), kterého se v roce 1985 zúčastnilo na sto tisíc lidí.

V Mnichově se v roce 1987 konala světová výstava "esoteriky", na níž bylo možno zhlédnout a koupit nesčetné množství prostředků k získání a používání "nadpřirozených sil", vědeckých pomůcek, kazet se "sférickou hudbou", "magických přípravků" zhotovených ze "zaručeně pravé" mandragory a ženšenu, "vitalizujících elixírů" a ovšem také nepřeberné množství publikací a knih o černé magii a "sexuální tantře" až po příručky na zjištění "diagnózy sebe sama", na dosažení "orlího vidění", a také makrobiotické kuchařky podle principů jang-jin, atd.

Inzerce, a to i v odborných časopisech, se hemží nabídkami na semináře bioenergetiky, "sugestopedie", na kursy výcviku "tarotové meditace" a "probouzení skrytých sil nevědomí", nabídkami na dodání "meditační podušky" či "samadhi-izolačního tanku", nabídkami na "shiatsu masáže", na "léčení magnetismem", k okamžitému dodání se nabízí "sedm čakrových esencí" ve formě éterických olejů či krémů, jejichž zaručený účinek je znásoben "pyramidovou energetizací" a které nás "otevírají pro jemné vibrace našich energetických center". Pseudoesoterické šarlatánství, dravě bezohledné a ziskuchtivé, se stalo jedním z nejvýhodnějších obchodních artiklů. Jistý novinář výstižně poznamenal, že nyní je "New Age především kvetoucí obchod, který svůj kapitál vytlouká zduchovního prázdna".

Snaha po duchovní obrodě člověka byla nahrazena propagací nejzáludnějších forem zprofanovaného okultismu a na jeviště života společnosti vystoupili trapní šašci pseudoesoterického šarlatánství. Vynořily se stovky "zasvěcenců", "pravých gurů" a desítky "tajných společností". Jistá "pravá rosekruciánská" společnost, čítající přes tři sta členů po celém světě, s centrem v USA, zápolí o přízeň platících členů s jinou "jedině pravou" rosekruciánskou společností. Světem cestují obchodníci s náboženským cítěním, kteří na hromadných shromážděních vyvolávají prostřednictvím odporných manipulací s lidskou psychikou a bídou masové projevy hysterie, podobné třeštění při "tvrdém rocku". Ušetřena nezůstala ani hudba. Množství hudebních nakladatelství chrlí nesčetná CD-éčka a kazety s tituly "muzikální mantry", "zpěvy čakramů", "kosmický orgasmus" (kazetový program tantrické lásky), a dokonce "zpívající chlorofyl listů".

Hnutí New Age vyprodukovalo nejen novou kategorii podvodníků a vyděračů, ale i novou kategorii snobů. Vzniklo něco, co by se dalo nazvat "život ve stylu New Age" - jakási trapná, avšak v jistých společenských kruzích již vážně akceptovaná póza, tvořená směsicí quasi-mysticismu a pověrčivostí nejhrubšího zrna.

Článek Milana Nakonečného "Světem vane duchovno a vane kudy chce" (Gemma 5/91, str.16) je asi výmluvnější kritikou, než jakou bychom si troufli vyslovit my. Autor je jedním z protagonistů hnutí Nového věku a zpracovává tuto filosofii po svém (to je koneckonců jeden z principů tohoto hnutí), a dále ji šíří.

Průnik New Age byl celosvětově naplánován na rok 1975. To se u nás podařilo i přes zbytky železné opony, především prostřednictvím hudby a filmů. Paradoxně se uchytily i symboly New Age, neboť mládež je nosila na oblečení a vyskytovaly se i na mnoha výrobcích. Největší úspěch měly zásady životosprávy. A tak navzdory tomu, že totalitní režim, k němuž patřila i ideologie založená na vědeckém materialismu, si zuby nehty bránil svou celistvost, stále více k nám prosakovaly myšlenky a praktiky hnutí Nového věku. Největší průlom myšlenek do "neprů- střelné" filosofie materialistického živo- ta u nás učinila staronová alternativní medicína - LÉČITELSTVÍ. Šlo-li o vlastní zdraví, couvl i největší ideolog komunismu.

Již dříve jsme se obecně zmínili o jednotlivých léčitelských postupech. Proto se nyní pokusíme přiblížit současný stav u nás jen namátkově. Jednak je ani nelze všechny podchytit, protože jejich počet stále vzrůstá a rozsah knížky by na tento výčet nestačil, a jednak nám nejde o něco takového jako je telefonní seznam. Chtěli bychom, aby si čtenář mohl učinit představu.

Na počátku roku 1991 byla jako poradní orgán ministra zdravotnictví České republiky ustavena KOMISE PRO ALTERNATIVNÍ MEDICÍNU. Akupunktura a homeopatie byly uznány za oficiální postupy. Jóga byla přijata jako doplňující léčebná technika. Na farmaceutické fakultě University Karlovy v Hradci Králové lze třísemestrově studovat používání bylin, a to i korespondenčně. Připravuje se zákon, podle kterého by ČESKÁ ASOCIACE ODBORNÝCH LÉČITELŮ (ČAOL) měla umožnit zájemcům získat vědomosti v požadovaném rozsahu a vykonat zkoušky. Léčitelská praxe by měla být zahrnuta do Živnostenského zákona. V jeho návrhu se počítá s možností středního odborného, později snad i vysokoškolského, vzdělání pro léčitele. Evropský parlament ve Strassbourgu projednal v září 1991 novelu zákona o homeopatii.

V únoru 1993 se v Praze konal sjezd České asociace odborných léčitelů (ČAOL). Předsedal mu Tomáš Pfeiffer. Cílem sjezdu bylo informovat o připravovaném zákonu o léčitelské praxi ty účastníky, kterých se tento zákon týká. Má být ustavena Komora odborných léčitelů, která bude odpovídat za činnost svých členů. Kromě již téměř běžně používaných způsobů alternativní medicíny, jako jsou akupunktura, akupresura, homeopatie, fytoterapie, dietoterapie a podobně, jsou i další, které se vyučují, vykonávají a rozšiřují.

Nauku, zvanou Abhidhamma přednáší na olomoucké univerzitě Mirko Frýba, psychiatr žijící ve Švýcarsku. Tento pojem znamená doslovně "vyšší učení". Je to eticko-psychologický systém, který obsahuje techniky školení mysli. Spočívá v praktických dovednostech a z nich vycházející psychologie personální praxe. Pracuje zde též skupina BODHY vedená dr. Tillichem. Ta spolupracuje s pražskou skupinou PŘÁTELÉ DHAMMY.

Jeho žena Beatrice Frýbová provádí léčebný postup TOVYL. Zasvětil ji do ní léčitel Upasena Gurunnanse, který ji naučil bubnovat a tančit ve stylu VES. Tento styl má zvláštní rytmy a kroky pro znázornění různých stavů vědomí. Poznala praxi manter a janter i recitaci mýtických veršů, kterých léčitel užívá v průběhu léčebných obřadů.

Holotropní terapii a dýchání objevili Christina a Stanislav Grofovi v sedmdesátých letech. Postup spočívá v tom, že skupina lidí leží na matracích. U každého z nich je další, který ležícího hlídá. Ležící dýchá rychleji a hlouběji, než je obvyklé. Působí zde zvláštně sestavená, vysoce působivá, hlasitá hudba. Chvíli je velmi silně vzrušivá, potom zase uklidňující. Zanedlouho se ležící dostane do zvláštního stavu vědomí, který se podobá tomu, jenž bývá navozen při různých rituálech, mystériích a duchovních shromážděních. Účastníci prožívají různě silné pocity, z nichž některé zasahují celou osobnost. Po několika "sezeních" prý pacient často dochází k závažnému citovému poznání o sobě samém i o okolí.

Podle S. Grofa je možné tímto způsobem vstoupit mimo prostor a čas, proniknout do mikrosvěta buněk a atomů i do makrosvěta planet a galaxií. Lze proniknout do minulosti lidských dějin, fylogeneze (vzniku druhů) a kosmologie, stejně jako do budoucnosti. Je možné tak oživit zážitky vlastní embryonální existence, početí i narození, rodové a kolektivní vzpomínky i minulá vtělení. Lidské vědomí se tak může ztotožňovat s vědomím rostlin a botanických procesů, ale též s neživou hmotou, kovy a kameny, může pronikat do vědomí zvířat, druhých lidí, setkávat se s mýtickými postavami, bohy, démony atd.

V současnosti je u nás nejpopulárnější provozovatelkou holotropního dýchání Patricie Tervinová (narozená 1954). Známé jsou její pořady v rozhlase "Schůzky s tajemnem", později "Prameny poznání". Mimoto pořádá pod hlavičkou HERBA MAGICA programy tak zvaného duchovního růstu v Liblicích. P. Tervinová říká: "Pomá- hám lidem vygruntovat si v sobě, podívat se na sebe, zamyslet se nad sebou a rozhodnout, jak dál." Za uplynulé čtyři roky prošli liblickým zámkem tři tisíce lidí (4 denní pobyt stojí 1600,- Kč). "Za svoje hlavní poslání považuji inspirovat lidi k tomu, aby se nebáli vzít všechny možnosti svého života do vlastních rukou. Nemohu nést zodpovědnost za to, co s tím provedou. Ti, kdo skončí v blázinci, si za to mohou sami."

Hypnotické seance pořádají Kašpirovský a Širjajev, kteří přišli z bývalého Sovětského svazu, prý aby uzdravovali lidi. Druhý den po pořadu se obvykle zvyšuje počet srdečních příhod a různých neuropsychických nemocí, úmrtnost v místě jejich působení vzroste trojnásobně.

Chirofonetikou se zabývá v jihočeském Písku Karel Samec, který pořádal kurzy mezinárodní školy chirofonetiky.

Křesťané a nekřesťanské praktiky. Zvláštní nadpis "JÓGA, KŘESŤANSTVÍ A KALVÁRIE" jsme četli v 21. čísle "Katolického týdeníku", roč. 1993. Dočetli jsme se, že na počátku byla touha spojit tělesné cvičení jógy s duchovním rozměrem křesťanství. Cvičení vedl páter František Skřivánek z Golčova Jeníkova, který se józe věnuje již 20 let a páter Václav Vacek z Letohradu. Ráno se začínalo půlhodinovou rozcvičkou a půlhodinovou četbou Žalmů. Celý den probíhal v tomto duchu. Vařili účastníkům bezmasá jídla...

"KNĚZ S VIRGULÍ, aneb senzibilové hledají Metodějův hrob", zněl titulek v šestém čísle Respektu z roku 1993. Pojednává o tom, jak páter Josef Zíval hledá podle pohybu proutku hrob Metoděje. Našel skutečně místo, kde byl pohřben jakýsi muž s dokumenty psanými hlaholicí. Archeologicky není potvrzeno, že se jedná o kýžený nález.

Není řídkým jevem, že křesťané provozují některou z psychotronických či orientálních praktik, anebo na nich alespoň neshledávají nic závadného. Mnoho opravdových křesťanů stojí a bude stát před otázkou, zda mohou či nemohou bez nebezpečí praktikovat zdravovědné nebo léčebné postupy, které jsou šířeny hnutím Nový věk a jemu podobných. Jsme schopni dát v každém jednotlivém případě naprosto jednoznačnou odpověď? Nejsme. Ale jednu zcela jednoznačnou radu můžeme dát: tažme se svého Otce v nebesích. A nebudeme zahanbeni!

Co říká Bible?

  • Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. (Mt 6:24)
  • Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké soužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? (2. Kor 6:14-16)
  • Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Mt 24:24).

Hodlá-li někdo používat podobné praktiky, měl by důkladně zkoumat, proč a kam směřují, co je jejich smysl a cíl. Tedy ne, co v tom vidí nebo chce vidět ten člověk, nýbrž co v tom je doopravdy.

Bůh stvořil vše jako dobré, hříchem však je vše porušeno a navíc leccos může být satanem zneužito. Systémy ovlivňující vědomí, čerpající z neosobní "kosmické" energie, postupy založené na spojení s duchovním světem mají duchovní účinky. Cílem většiny léčebných procesů, pocházejících z Orientu je ztráta totožnosti, dosažení nirvány, to je splynutí s nicotou. Hodnocení jakékoliv záležitosti záleží na vztahu té které věci k Bohu. Je-li v Božím plánu, je dobrá, ale je-li kýmkoliv zneužita, je zlá. Poznat se dá po ovoci (Mt 7, 16-20) a Duch svatý pomůže každému v rozlišování.

Léčitel ing. Jiří Janča CSc. se narodil 1924 a žije v Ostravě. Byl báňským inženýrem, ale studoval alternativní medicínu - fytoterapii, homeopatii, čínské masáže, chiropraxi, reflexologii a zejména akupunkturu. Třicet let se zabýval léčitelstvím. Podle něho ten, kdo je schopen vyléčit, má také pravdu. Za poslední tři roky vydal šest knih s návody, podle kterých si údajně sami nemocní mohou pomoci. "Moderní medicína má jediný postup na všechny případy, já dělám pro každého pacienta jinou homeopatickou tinkturu." Přestože odmítá psychotroniky, tvrdí, že on sám pracuje psychotronicky.

V Liberci působí Reiki mistr ThDr. Mary Hall, která učí otevírat energetická centra, čakry apod., a to každého, kdo chce.

V Českých zemích pracuje SDRUŽENÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Jeho cílem je především podle myšlenek hnutí New Age podpořit potenciál v člověku. Vyučuje se zdravověda, zdravá výživa, kreativita a podobně.

Transpersonální psychoterapie je léčebný způsob, který se snaží prosadit především stoupenci Transpersonálního hnutí u nás (viz dále). Jde tu o rozšíření vědomí, pacient má pociťovat transpersonální dimenze (rozměry) bytosti, a to tradičními léčebnými technikami i meditacemi, odvozenými z východních disciplín.

Z transpersonálního hlediska má každý klient schopnost uzdravit sám sebe. V člověku prý dřímají síly, které lze probudit. Je to tak zvané sebepřekročení (self-transcendence) či trans- personální uskutečnění. Při této léčbě je nástrojem i předmětem přeměny samo vědomí. K tomu je potřeba navázat spojení s vnitřním guruem, neboli vyšším já.

Zdeněk Váňa oproti propagátorům transpersonální psychoterapie si všímá, že postupy rozšiřování vědomí, které používá moderní transpersonální psychologie, mají vždy tři společné jmenovatele: utlumené vlastní vědomí zkoumané osoby, potlačení svobody zkoumaného (stává se trpným objektem v rukou experimentátora) a jak píše: "naprosté opomíjení morálního faktoru, který je v přípravě pro skutečné, nezkreslené, duchovní poznání nezbytnou podmínkou".

- Ing. Jana Hrdá, ukázka z přip. knihy -