Drobný souhrn etické moudrosti

Nežádej si všeho, co vidíš.

Nevěř všemu, co slyšíš.

Neříkej všechno, co víš. A budeš moudrý.

Nedělej všechno, co můžeš.

Nebuď důvěrný se všemi, s nimiž se náhodou seznámíš.

Věř, ale věz, komu.

Co tam, to tam, s tím si hlavy nelam.

Co bylo, tím se nevyrušuj a nemuč.

Oči měj vpředu, ne na patách.

Nedělej, co je uděláno, nýbrž co se má udělat.

Především ať jsou všichni vyučováni chápat, rozvažovat a mít před očima cíl svého života, proč se narodili a kam směřují. Neboť žít a nevědět, proč žiješ, znamená žít tak, jako žije moucha nebo kopřiva; těm je také dáno žít a živit se.

Lidský život má být přemýšlivý, obcovací a činný poněvadž člověk je nadán rozumem, řečí a schopností jednat. Ať se tedy učí přemýšlet o Bohu a o tom, co se týká Boha. A obcovat dobře s Bohem i s lidmi. A vždy činit něco, co je důstojné Boha.

- Jan Amos Komenský - Pampaedia -